Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Život Panny Márie (1908) – Obetovanie Márie. Úplne.(to je zasvätenie sa Bohu v chráme a život v ňom)

66
reakcií
2891
prečítaní
Tému 12. januára 2016, 16:38 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 16:38 avatar
V nadpise som vysvetlila čo to vlastne znamená. Nie každý, priam málokto vie, čo znamená "obetovanie sa Panny Márie". A teraz k článku. Ďalej komu sa nechce čítať vysvetlím- je to svätých rodičov Panny Márie, o nej, keď bola maličká, ako cítila ako konala - veľmi zaujímavé. Celý text si pozrite cez link, vyberám len osobitné pasáže.

Mária mala sotva tri roky, ale bola na tento vek veľká, a prirodzeným rozumom vrstovnice svoje ďaleko prevyšovala; dľa čnosti a poznania nadprirodzeného bola však už i vtedy stvorením najdokonalejším, ktoré kedy žilo a žiť bude. Maria milovala svojich rodičov nežnou, dokonalou láskou; ona videla ich boľasť a žalosť, i prosila Boha najlepšieho, aby im udelil dostatočnej sily a obetavosti. A Boh vyslyšal jej prosbu a posilnil srdce rodičov pre ťažkú hodinku lúčenia.
Božia Nevesta tiež, bárs jako visela všetkými páskami detinského srdca svojho na svojich rodičoch i na domovine, predsa z celej duše túžila slúžiť svojmu Stvoriteľovi v jeho svätom chráme a jemu samému žiť. Tu i tam vyskytujúcu sa snáď obavu odstraňovala asi podobnými slovami, jakými neskôr jej božský Syn svoje zaostatie v chráme ospravedlnil: „Či neviete, že musím byt v tých veciach, ktoré sú Otca môjho?”

Pre budúcu rodičku božiu ale malo toto obetovanie a toto zdržovanie sa v chráme zvláštny cieľ, zvláštny význam. Tu bola ona už v časnej mladosti cele a jedine Bohu a jeho službe zasvätená, tu bola vovedená do tajomstiev, proroctiev a predobrazov Písem svätých, tu v posvätnej blízkosti Boha bohaté kropená rosou nebeských milostí, tu naplnené bolo jej srdce vrúcnou túžbou po božskom Spasiteľovi, obetavou láskou k Bohu a bližnému, a nepremožiteľnou ošklivosťou ku každému hriechu, ako drzému obrazeniu najvyššej Velebnosti božskej. Áno, Boh sám chcel prevziať výchovu matky božej v chráme svojom.

Chvíľka lúčenia sa s rodičovským domom nadišla. Bolo to v naj nepriaznivejšom čase roku, asi v polovici novembra, keď svätí rodičia Joachim a Anna tú obetnú cestu do Jeruzalema nastúpili.
Dá sa asi určite vyrátať, že cestu tú z nasledujúcich príčin v tom čase konali. Jako nám sväté evanjelium rozpráva, bola Maria v blízkom pokrevenstve so svätým Zachariášom a so svätou Alžbetou, rodičmi svätého Jána Krstiteľa, predchodcu Pána. Zachariáš však bol kňazom, a musel každoročne niekoľko ráz z Hebronu cestovať do Jeruzalema na päť míľ chôdze, aby tam odbavoval služby božie, keď naňho rad prišiel. Boli totižto kňazi židovskí podelení na 24 tried alebo chórov, a premieňajúc sa, konali svoj vysoký úrad. Bolo to však pre zbožných rodičov Panny Márie zvláštnou cťou a uspokojením, že mohli dieťa svoje vrelo milované odovzdať do rúk im príbuzného kňaza, ktorý sa oň nežne staral. Z tej príčiny určili čas odchodu a obetovania na tú dobu, kedy Zachariáš svoj svätý úrad zastávať mal.
Po obťažnej ceste do svätého mesta pospiechala trojročná Vyvolená na krídlach svätej túžby vopred. Akonáhle cieľa došli, vošli do chrámu celkom dľa obyčaje, bez hluku. Chrám stál na vrchu Moria; k nemu viedlo pätnásť schodov, z ktorých každý bol pol rífa vysoký. Bolo na podiv, jak ľahko vystupovalo sotva trojročné dievčatko po vysokých schodoch, plné svätej túžby. Hore, pred „Zlatou” bránou chrámu stál ctihodný starec, kňaz Zachariáš, aby prijal Máriu, čo nepoškvrnenú obetu. Vstúpiac do domu božieho, padli hlboko preniknutí rodičia so svojim dieťaťom na tvár, a klaňali sa Bohu živému. Rozplesaným srdcom ďakovala Maria Bohu izraelskému, že jej poprial milosti, smieť mu slúžiť v jeho dome, a obetovala sa mu ako dievka na veky. Potom previedlo sa slávnostné obetovanie a odovzdanie.

Teš sa i ty, dušo kresťanská, nad bohumilou obetou najblahoslavenejšej Panny a jej rodičov; spoj s ňou i ty obetovanie seba samého, svojho tela a svojej duše, svojich radostí a žalostí, svojich bojov a nádejí, svojej prítomnosti a budúcnosti, aby toto všetko rukami najhodnejšej Obetníčky Najvyššiemu prednesené, aspoň z ohľadu na ňu očiam božím príjemné bolo. Hovor ku Márii hodne detinský:
Ó najblahoslavenejšia a milosti plná Panno ! blahoželám ti z celého srdca, a radujem sa vrúcne, že si pri svojom obetovaní sa v chráme od Boha prijatá bola za jeho pravú dcéru a za jeho najmilšie dieťa. Spájam sa s tvojou túžbou po tejto obete, s tvojou pobožnosťou, s tvojou čistotou, s tvojou pokorou. Vypros mi milosti, aby som sa i ja Bohu cele obetoval, nakoľko to len odo mňa žiada môj stav a moje povolanie. Ach, koľko neverností treba mi oplakávať, ktorých od svojej mladosti dopustil som sa vo službe Najvyššieho ! Jak často darúvam svoje úbohé, spásy potrebné srdce hrude tejto zeme, jak často hádžem ho za obeť pominuteľným chúťkam rozkoší! A len Boh večnej lásky nemal by mať na ňom žiadneho podielu, v ňom žiadneho miestočka? Ó vznešená Panno, pre zásluhy tvojho bohumilého obetovania sa vyžiadaj mi stálej, obetavej lásky k môjmu Bohu a Spasiteľovi!


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 16:39 avatar
A teraz? Ó úbohá dušo, nezúfaj ! Utiekaj sa k dobrotivej našej ochraniteľke Márii ! Obnov i ty sľuby svoje, spoj ich s obetou Márie a jej rodičov. Na tento spôsob dosiahneš iste odpustenia, pokojného svedomia a stálosti v dobrom až do konca.
4. Kresťanská nevesta božia.
Pre niektoré vyvolené duše má obetovanie Márie v chráme ešte iný zvláštny a vysoký význam. Vchádzajú ony i po tretie slávnostne do chrámu, keď skladaním svojich kláštorných sľubov večne Bohu sa obetujú. Po všetky kresťanské stoletia určoval si Pán dľa svojej nevyspytateľnej milosti, bez ohľadu na zákaz štátov a protirečenie ľudí, niektoré duše ku zvláštnemu nasledovaniu Ježiša Krista a jeho bohumilej Matky, keď ich povolal ku životu kláštornému. Šťastná je duša, ktorej sa takéhoto povolania dostane; môže zvolať s kráľovským pevcom : „Jak milé sú stánky tvoje, Pane mocností! Túži a omdlieva duša moja po sieňach Pánových. Srdce moje a telo moje plesajú k Bohu živému. Blahoslavení, ktorí prebývajú v dome tvojom, Pane, na veky vekov chváliť ťa budú. Zvolil som si radšej opovrženým byť v dome Boha môjho, než prebývať vo stánkoch hriešnikov.” (Žalm 83.) Dobre ti, dušo kresťanská, jak určité, nedvojzmyselné volanie Pána odznelo nad tebou, tam v dome božom slúžiť v čistote, chudobe a poslušnosti ! Keď si už útočište svoje našla medzi posvätnými múrami a Bohu zložila svoje sľuby, ó vtedy nazývam ťa šťastnou nad všetkých kráľov zeme; s Máriou si najlepšiu čiastku si vyvolila, ktorá nebude odňatá od teba; len vynasnažuj sa, aby si od svojej prvej lásky neupustila, a už raz prinesenú obeť naspäť nepožadovala.
Keď však teprv z hluku sveta po nejakom posvätnom útočišti túžobne pozeráš, jako plavec na rozbúrenom mori po bezpečnom prístave, ó tak nedajže sa ľahko odvrátiť od bohumilého predsavzatia svojho, máš-li výhľad, že sa ono splniť môže. Pokračuj odhodlane a vytrvale ! Boh, nebesia, duša tvoja všetkého sú hodní ! Jak sú však pomery tvoje také, že bez mimoriadnej pomoci božej krásneho svojho cieľa by si nikdy nedošiel, bárs ťa k nemu srdce mocne a neprestajne tiahne, nezúfaj ani vtedy ! Duch čistoty, duch poslušnosti, duch zriekania sa zemských majetkov nie je upútaný na múry kláštorov. Tvoja osamelá komôrka nech je tvojou celou, tvoj farský chrám nech je tvojím kláštorným chrámom, tvoji rodičia alebo blížni nech sú tvojimi predstavenými; a tvoje srdce, ó dušo drahá, nech je svätostánkom, kde sa môžeš radovať z bezprostrednej, oblažujúcej prítomnosti božej.
Ale i tých rodičov môžeme nazvať šťastnými, ktorých dieťa Boh zvláštnej svojej službe zasvätil. Alebo či je to pre chudobných rodičov nie vyznačením, keď mocný kráľ ich syna do svojej telesnej stráže prijme? Alebo či nemáme svätých rodičov Joachima a Annu menovať blaženými, že ich jediná dcéruška milá bola očiam Velebnosti večnej? Či malo by byť možné, že by kresťanskí rodičia svojho syna vďačne oddali službe vojanskej, bitkám a vraždám, ale ťažko by sa ponosovali na jeho smer, a najväčšie prekážky v cestu by mu kládli, keby sa chcel obetovať službe božej, službe oltára?

pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 16:39 avatar


46.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 20:56 avatar
Klamstvá a výmysly, pomätenca....žiadny dôkaz dátum letopočet, nič len sračky....


48.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:59 avatar
nuž áno vykrikuješ ako pomätený pod náboženskými témami a popieraš všetko


65.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 14:57 avatar
Ak hovoris o pomatencovi.. tak vyzeraju skor tvoje vykriky do tmy..


4.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 16:43 avatar
je to tu nejaké preMariovane....a CELYM svojim srdcom, mysľou ...budem ctiť a velebiť Boha stvoriteľa všetkého..
Súhlasí Wolfe


5.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 16:48 avatar
Mariansky folklor, ktorý povstal z apokryfov a všelijakých nejasných zdrojov sa roky nabaľoval pod heslom bohyne matky a najväčšej lobistky a vybavovačky na nebesiach a pravá podstata je úplne niekde inde..
Súhlasí Mierotvorca


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 16:57 avatar
Nie. Ak pochopíš a budeš tak žiť, vždy budeš vidieť Ježiša Krista, ona je zárukou, že z tej cesty nevzídeš. Ja zo svojej praxe poviem, že nebyť presvätej Božej Matky, nikdy sa k Ježišovi nedostanem, nebyť Nej - nemyslela by som toľko na Pána Ježiša, neuvažovala nad ním, neľúbila a neďakovala by som mu. Ostala by som ako niekedy, len zástankyňa Písma a samovýkladu na modlitbu a na Pána Ježiša by nebol čas ani priestor, lebo by som hľadala čo a ako je v Písme. A keď mám kríž s Ježišom pred sebou aj sošku Panny Márie, lebo keď sa modlím nechce pozerať na obrazy kvetov, či nejaké umelecké zobrazenie krajinky, ale na nich si sústrediť myseľ a myslela som si, že vždy budem len pozerať na Ňu a hľa väčšinou vidím len Jeho - takže platí, že Panna Mária to nerobí pre seba a ani nemôže, robí to pre svojho Syna a nášho brata Pána Ježiša. Normálne je v úzadí a akoby vždy na Neho ukazovala. To je fakt odskúšané a platí.


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:07 avatar
Opäť nesúhlasím. Mariológia je riadna veda, je to časť dogmatickej teológie. Nazvať to folklórom je nesprávne, aj keď je mi jasné, že si to tak pomenoval, lebo tomu neveríš a chceš ponížiť hodnotu Tej, ktorú si sám Boh vyvolil, urobil od narodenia nepoškvrnenou a svojho jediného Syna je zveril do rúk, výchovy a Ježiš jej bol poslušný aj svojmu pestúnovi sv. Jozefovi - to si predstav. Akékoľvek odmietajúce a ponižujúce hodnotenie neponížia Jej hodnotu ani hodnotu Ježiša ani Sv.Trojice. To je taká nevedomosť alebo odmietanie, možno u niekoho až trúfalosť a rúhanie, ale to už ja hodnotiť nebudem. Každopádne viem, že rúhanie sa len tak neprepačuje a nie je to niečo na vtipkovanie .Ale na to treba aspoň čo to poznať, ja toho veľa neviem, ale už toto viem.

viac tu:
Mariológia, je odvetvie dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá otázkou postavenia a úlohy matky Ježiša Krista v novozákonnej dobe z pohľadu Katolíckej cirkvi, ktorá ju označuje aj titulmi: Panna Mária, či Matka Božia.
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


50.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 21:01 avatar
Mariológia je riadna veda, je to časť dogmatickej teológie....filózofia nie je veda , ty sliepka a ani nikdy nebola, a čo skúma tá tvoja veda, dogmatika je dokazovanie bludu...si sprostejšia ako opica, tá ma viac inteligencie....


51.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:02 avatar
zase pochábeľ vykrikuje nadávky a popiera všetko


54.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 21:05 avatar
lebo, bezočivo klameš...


55.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:05 avatar
zase výkriky a hlúposti píšeš


66.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 14:58 avatar
Keby si vedel normalne argumentovat, bez slepych nenavistnych vykrikov a nadavok, tak by sa snad niekto bral aj vazne..
Súhlasí lea_pragmaticka1


52.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 1. 2016, 21:03 avatar
Okrem mariológie je aj jozefológia? Aj ježiškológia?


53.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2016, 21:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 21:07 avatar
ona ti neodpovie, lebo je sprostá v katechizme také slová nemajú....


57.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:08 avatar
zase píšeš táraniny a vykrikuješ ako pochábeľ


8.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 17:12 avatar
proste veriť a ctiť BOHA - príčinu všetkého...a slúžiť mu na ceste spravodlivosti, čo je na tom zložite ...prečo k tomu treba bôžikov, amulety, žensky element, relikvie, nezmyselne obrady a ja neviem čo všetko....
Súhlasí Wolfe


11.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:32 avatar
Samozrejme, že Panna Mária,nie je viac ako Pán Ježiš, ba ani len rovná. To vie každý a uznáva, takže nemusíte mať panicky strach o Mariánskych ctiteľoch robia čo je Bohu milé. A teraz čítaj pozorne. Boh mohol urobiť všetko sám, prísť ako dospelý a hotovo, rozhodol sa to urobiť cez svojho jediného syna Pána Ježiša (jediný náš Vykupiteľ), ale rozhodol sa prizvať aj spoluvykupiteľku Pannu Máriu, lebo to tak chcel a Ona dala súhlas "Fiat" ako služobnica. Avšak nebola a nie je obyčajným dievčaťom, ju už Sv. Anna porodila ako Nepoškvrnenú - teda nemá dedičný hriech (je to druhá Eva, to tiež málokto vie). Nikdy nebolo a už nebude väčšej ľudskej osoby ak je Panna Mária, katolíci ju správne označujú ako za najväčšiu - ona je najväčšia zo Svätcov - nie sama zo seba, zo svoje podstaty ,ale preto, že Jej tak urobil Boh. Takže z Božej vôle je Panna Mária -Spoluvykupiteľka(skrze Máriu začala spása ľudí, ktorú vykonáva Pán Ježiš a s ňou bude spojený druhý príchod Pána Ježiša), Orodovnica za hriešníkov, a Prostrednica milosti cez jej ruky sa sprostredkúvajú milosti, ona je hlavná ekonómka milosti - ona ich rozdáva, kto je schopný ich prijať a prosí - nie sama zo seba, ale preto, že to tak urobil a chce Boh. A je kráľovnou neba a zeme, lebo to chce Boh - po Sv. trojici je najväčšia a najmocnejšia Panna Mária (ona má pod palcom všetkých (anjelov, archanjelov...svätých, je matkou všetkých ľudí) - nie sama zo seba, ale preto, že tak chcel a urobil Boh.


12.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   12. 1. 2016, 17:33 avatar
Mojou matkou nie je :-)

Moja mama sa vola Viera :-):-):-)


15.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 17:41 avatar
"Boh mohol urobiť všetko sám, prísť ako dospelý a hotovo" >> Ak by sa Jezis nenarodil a nepresiel si vsetkym ako clovek, ako by nam mohol nieco kazat,ved by to bolo pokrytectvo. Bolo by to ako ked bohac radi chudakovi ako zit.
Musel sa ponizit na nasu uroven, aby nam ukazal, ze to ide aj takto...

"-Spoluvykupiteľka(skrze Máriu začala spása ľudí, ktorú vykonáva Pán Ježiš a s ňou bude spojený druhý príchod Pána Ježiša)" >> 2 chyby
1. Maria nie je spoluvykupitelka, to by potom mohla byt aj Anna ako "rodicka bohorodicky"...
2. Nikde sa v druhom prichode Pana (mas na mysli Janove zjavenia) nehovori o Marii, dokonca ani len obrazne...


22.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:54 avatar
Môžeš si to aj takto vysvetľovať. Tých možnosti je veľa. A ja nemám potrebu jeho názor vyvracať. Verím čomu verím a o tom píšem.


32.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 19:32 avatar
" A ja nemám potrebu jeho názor vyvracať" >> Nazor koho?

Ja tiez verim tomu comu pisem...
Súhlasí lea_pragmaticka1


16.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 17:44 avatar
Ježiš už na zemi žije niekoľko rokov, ale neukáže sa, lebo sa hanbí za kresťanov....


20.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:50 avatar
Fajer keďže píšeš ako píšeš, nebudem reagovať. A prečo? Lebo popierať a nadávať vie každý a nevyžaduje to žiadnu námahu pri myslení, ba ani žiadne vedomosti.
Súhlasí Wolfe


17.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 17:45 avatar
mne stačí , že technicky porodila božieho syna a tie oslávne ody okolo jej pôvodu a detstva sú skôr ideami ako skutočnosťou( evanjelia mlčia...iné zdroje sú nadbytočne a nedôveryhodne) potom prečo nevelebiš aj Judáša, veď bez neho by nebolo ukrižovania a spásy...
Súhlasí Wolfe, fajer


19.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:48 avatar
samozrejme môže ti stačiť hocičo, je to o tvojom slobodnom rozhodnutí


14.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:39 avatar
Nesúhlasím. Cirkev založil a vedie a vždy bude viesť Pán Ježiš - a platí, že brány pekelné ju nepremôžu. Mnohí si myslia, že môžu na Cirkev nadávať a neuznávať - teoreticky áno, dá sa to, prakticky je to buď veľká neznalosť alebo osobná pýcha. Platí, že:
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 9. článok „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“
odsek: 1. odsek CIRKEV V BOŽOM PLÁNE
odstavec: III. Tajomstvo Cirkvi
téma: CIRKEV – ZÁROVEŇ VIDITEĽNÁ A DUCHOVNÁ

771 „Jediný prostredník Kristus(827) založil a neprestajne udržiava svoju svätú Cirkev, spoločenstvo viery, nádeje a lásky na tejto zemi, ako viditeľný organizmus, prostredníctvom ktorého šíri pravdu a milosť v prospech všetkých.“ Cirkev je zároveň:
— „spoločnosť… vystrojená hierarchickými ustanovizňami(1880) i Kristovo tajomné telo“;
— „viditeľné zhromaždenie i duchovné spoločenstvo“;
— „Cirkev pozemská i Cirkev oplývajúca nebeskými dobrami“.(954)
Tieto dimenzie spolu „vytvárajú jedinú zložitú skutočnosť, ktorá sa skladá z ľudského a božského prvku“.
Cirkev „sa vyznačuje tým, že je zároveň ľudská i božská, viditeľná i oplývajúca neviditeľnými dobrami, horlivá v činnosti a oddaná kontemplácii, prítomná vo svete, a predsa cudzinka, a to tak, že čo je v nej ľudské, je zamerané na božské a sa mu podriaďuje, čo je viditeľné, je zamerané na neviditeľné, čo je činnosťou, je zamerané na kontempláciu, a čo je prítomné, je zamerané na budúce mesto, ktoré hľadáme“.
„Aká poníženosť! Aká vznešenosť! Kedarský stan a Božia svätyňa; pozemský príbytok a nebeský palác; hlinený dom a kráľovská dvorana; smrteľné telo a chrám svetla; a napokon predmet opovrhnutia pre pyšných a Kristova nevesta. Je čierna, ale pekná, dcéry jeruzalemské: a hoci je vyblednutá od námahy a utrpenia dlhého vyhnanstva, zdobí ju nebeská krása.“


21.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 17:52 avatar
už si pokročila, lebo ani slovo o marii... a že Ježiš jediný prostredník...to o cirkvi je pekná teoria aj teologiaideálny stav, utopia, ale prax a skutočnosť je uplne niekde inde


24.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:56 avatar
no vidíš ty cirkev neuznávaš a môžeš, to je výborné, že človek môže ísť rôznymi cestami


26.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 18:01 avatar
neuznávam katechisticke poučky... každý kto ide po cestách pánovych a vytvára iste spoločenstvo ľudí zákona, tak to je CIRKEV...!
Súhlasí Wolfe


29.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 18:09 avatar
A nikto ťa ani nenúti. Máš možnosť vlastného názoru aj výkladu.


9.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 17:18 avatar
ta,, veda" a tie dogmy z niečoho vznikli a to má pochybné základy... s celou Mariou mali aj v minulosti , veľké výhrady aj časť cirkevnej hierarchie .....


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 1. 2016, 17:19 avatar
B: z niečoho vznikli

Z ľudskej mysle. Z ľudských predstáv.


13.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 17:35 avatar
Isis patrila medzi jednu z najvyšších bohýň Egypta. Nazývali ju Pani mocných slov a Kráľovná nebies, vládkyňa bohov, kúzelníčka, ženské slnko. Bola bohyňou nevyčerpateľnej lásky, držiteľka tajomstva života a smrti. Bola manželkou egyptského boha Osirida a matkou Hora. Tvorila s nimi božskú trojicu Osiris-Isis-Horus. V Isis sa spájajú všetky cnosti ženy – láska a múdrosť, ušľachtilosť a krása, manželská vernosť a materská starostlivosť. Bola obdarená kúzelnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a na to, aby hájila spravodlivosť. Vládla nad Horným i Dolným Egyptom dávno predtým, než vznikli prvé dynastie. Uctievali ju nielen v Egypte, ale aj v okolitých krajinách. Isis znamená v preklade schod-schod, alebo schodisko, čo symbolizuje spojenie zeme s nebom.

prechod z polyteizmu na kresťanstvo nebol mavnutie čarovným prútikom a nova stavba na novom mieste, veľa starých vplyvov sa zachovávalo aj v neskoršom období a v prvých storočiach chceli kresťania nejakú,, staru bohyňu," ženský princíp, ochrankyňu a vybrali si Mariu....dnešná ,,veda" o Marii sú retorické, zidealizovane predstavy, ktoré časti kresťanov prinášajú platformu na uctievanie boha..
Súhlasí Wolfe


18.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:46 avatar
Ak si kresťan a veríš v Isis - môžeš, ale je to zjavná modloslužba. Ak si neveriaci či veríš iné náboženstvo či filozofiu, to asi nie je problém to si zisti vo svojom náboženstve, ak si ateista je to v poriadku, oni radi spomínajú aj Isis je to v poriadku. Pre katolíka platí:

KKC
2112
časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
oddiel: DRUHÝ ODDIEL DESAŤ PRIKÁZANÍ
kapitola: PRVÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, CELÝM SVOJÍM SRDCOM, CELOU SVOJOU DUŠOU A CELOU SVOJOU MYSĽOU“
článok: 1. článok PRVÉ PRIKÁZANIE
odsek:
odstavec: III. „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“
téma: MODLOSLUŽBA

2112 Prvé prikázanie odsudzuje mnohobožstvo (polyteizmus). Vyžaduje od človeka, aby neveril v iných bohov okrem Boha,(210) aby neuctieval iné božstvá okrem Jediného. Sväté písmo neprestajne pripomína toto odmietnutie modiel zo striebra a zo zlata“, ktoré „sú dielom ľudských rúk“, ktoré „majú ústa, ale „nehovoria, majú oči, a nevidia“. Tieto márne modly robia márnym aj človeka: „im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria“ (Ž115,4-5.8). Boh, naopak, je „živý Boh“ (Joz 3,10), ktorý dáva život a zasahuje do dejín.


23.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 17:55 avatar
mne môže byť ISIS ukradnuta , nepochopila si analogiu a nadväznosť uctievania v historických časoch ranného kresťanstva...?


25.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 17:59 avatar
Analógia tam je, ale nesprávna. Nemožno pravé spájať s nepravým.


27.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 18:02 avatar
A podľa čoho je to správne....?


28.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 18:07 avatar
Ja som napísala podľa čoho správne.


30.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 18:10 avatar
a to je čo.., že sa jeden koncil dohodol, alebo že pápež vydal dogmu alebo, že nejaka žena mala videnie...?
Súhlasí Wolfe


31.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 18:12 avatar
To je správny a právoplatný výklad.


33.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 19:36 avatar
Spravny a pravoplatny vyklad by potom mohol byt kazdy vyklad, staci ked ho uplatni niekto z pozicie svojej moci...
Súhlasí brumo


34.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:23 avatar
Nie z moci, ale oprávnenia. Len cirkev autenticky vysvetľuje Písmo. Platí, že:

časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA BOH IDE V ÚSTRETY ČLOVEKOVI
článok: 2. článok ODOVZDÁVANIE BOŽIEHO ZJAVENIA
odsek:
odstavec: III. Vysvetľovanie pokladu viery
téma: UČITELSKÝ ÚRAD CIRKVI

85 „Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo,(888-892) písané alebo ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému úradu Cirkvi“(2032, 2040) – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom, rímskym biskupom –, „ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša Krista.“


36.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 20:31 avatar
a to ,, platí že" je čo- nemenný fyzikálny zákon, cirkev už toho nahovorila veľa a z pozicie absolutnej moci urobila veľa zla...


38.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:37 avatar
aj na teba platí príspevok č.37


40.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 20:42 avatar
To by si musela vediet nieco o historii Cirkvi..

A ktora cirkev vlastne autenticky vysvetluje pismo?
Rimskokatolicka ci pravoslavna?
Pretoze ziadna z nich nie je prva, ziadna nie je odstiepena.. je to uplne rozdelenie (to znamena, nie je to nejaky smer ktory odbocil od RKC ako napr. protestanti)..


35.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   12. 1. 2016, 20:25 avatar
Čo sa tu všetko nedozvie jeden o Márii a jej rodičoch, len zdroj je nejasný, vymyslený...
Súhlasí brumo, Wolfe


37.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:36 avatar
Sudcovia sú oprávnení vyniesť rozsudok a je platný, pokiaľ sa niekto neodvolá. Ich rozhodnutie je právoplatné, sú oprávnení vykladať právne ustanovenia a konkrétny prejednávaný prípad. Ale je mnoho nízko inteligentných, keď čo nevedia o práve nič - vyhlásia, ale sudca nič nevie, on zákony vykladá zle. A pritom sú to ľudia čo o práve, zákonoch nemajú ani páru. Myslím, že vyznievajú ako totálni hlupáci a majú krčmové reči. A ty mi svojím krátkym výkrikmi a popieraním pripomínaš fajera alebo opilca v krčme - čo všade bol, všetko vie a pritom neviem o tom čo vykrikuje skoro nič a keď aj áno tak sú to dojmy a nie fakty.

ps: Len hlupák príde, vykríkne a poprie. Pritom žiaden fakt.


39.
označiť príspevok

brumo muž
   12. 1. 2016, 20:42 avatar
sudca by mal súdiť podľa zákona, paragrafov....písmo čítame všetci a božia milosť v nás nám velí chápať ho žiť podľa neho...
Súhlasí Wolfe, Mierotvorca


41.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:44 avatar
nepochopil si


42.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 1. 2016, 20:44 avatar
RKC nema patent na skoly a na pismo studovanych ludi..
Je vela ludi, ktori nie su katolici, vedia hebrejsky, grecky a latinsky, poznaju historicke pomery a maju iny nazor nez RKC
Súhlasí Mierotvorca, brumo


44.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:54 avatar
No je veľa ľudí čo vedia čítať, vedia si prečítať zákon a majú väčšiu inteligenciu než napr. nejaký právnik. Takže nepôjdeš za notárom, ale za kámošom čo je referent na úrade práce a pôjdeš za ním nech ti urobí notársku zápisnicu? Veď právnici nemajú patent na zákony, aj iní ľudia vedia čítať zákony aj iní a ešte lepšie vykladajú zákonu a robia rôzne zmluvy a zápisnice. Tak?


58.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 21:11 avatar
No je veľa ľudí čo vedia čítať, vedia si prečítať zákon a majú väčšiu inteligenciu než napr. nejaký právnik....ale nemajú vzdelanie, právnici zákony netvoria, len ich používajú vo svojej práci,...ty si fakt sprostá....


59.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:13 avatar
Fajer a už ti niekto povedal, že si veľmi inteligentný a za to nemôžeš? Minule si také písal, že si veľmi inteligentný. Ako to robíš?


60.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 21:15 avatar
človek sa s inteligenciou rodí, vzdelanie získava, vzdelaný nemusí znamenať inteligentný....
Súhlasí Wolfe


61.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:17 avatar
No toto. Takú súvislú a inteligentnú vetu si napísal a obsahovo aj sedí. A čo robíš v zamestnaní a akú máš školu? Nech viem - si skrátka borec.


62.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 21:24 avatar
zo svojou inteligenciou si vystačím, dokážem sa uživiť sám som spokojný čo viem, nemusím veriť aby som bol šťastný a spokojný....


63.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:25 avatar
Bravó. Veď hovorím si ťažký borec. A čo robíš v zamestnaní? A fakt si šťastný a spokojný to vidno ako to len dokážeš?


64.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 1. 2016, 14:55 avatar
Lea, ale toto je presne argumentum ad hominem...
To jest utok na argumentujuceho.. pretoze sa nesnazis vyvracat argumentami argument, ale posudzujes cloveka, ktory ten argument dal, a je jedno ci na neho nadavas, alebo ho porovnavas s niekym inym...
Klerus v katolickej cirkvi su rovnaki ludia ako kazdy iny.. Boh ich nezasiahol bleskom mudrosti a pochopenia..

Takze ak nereagujes na argument samotny, ale poukazujes, ze nie je od nejakeho teologa z Vatikanu, tak sa dopustas rovnakeho utoku, ako ked niekto posudzoval teba a neposudzoval to co pises..


43.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 20:53 avatar
ale o akých faktoch to tu trepeš, ved Mária je blud, neexistuje jediný dôkaz že vôbec existovala, tak ako Ježiš...kopíruješ tu samé klamstvá a výmysly, si klamárka a podvodníčka...


45.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 20:56 avatar
len hlupák príde - a vykríkne, že nepravda a zanadáva si ako starý kondáš


47.
označiť príspevok

fajer
   12. 1. 2016, 20:57 avatar
ty ktorá žiješ s klamstiev, nemôžeš vedieť o pravde nič...


49.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 1. 2016, 21:01 avatar
hovorím - samé popieranie a výkriky pochábľa


67.
označiť príspevok

audepozi žena
   17. 6. 2016, 13:03 avatar
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:11,  To by si musel ist clovek do seba a dat si otazku pri zhotoveni prvej sekery...kem mu to...
dnes, 18:09,  ..chýbaš tu..
dnes, 18:05,  Musel by si najst takeho cloveka co by bdel..nad všetkým...a taký clovek neexistuje
dnes, 18:04,  Kurňa, načo si dobrá, keď ani rezne neupečeš? ;)
dnes, 18:02,  Lebo nespravodlivost cloveka v jeho nespravodlivych skutkoch sa prejavuje nie na zaklade toto kto...
dnes, 18:01,  Len si upeč a buď šťastný, že si nemusíš aj uloviť a očistiť *39
dnes, 18:00,  Samozrejme v núdzovom stave je i na Slovensku ako vo všetkých krajinách EU a mnohých na...
dnes, 17:59,  Ty neprihrievaj polievku ale napeč rezne, hladný SOM ;)
dnes, 17:57,  Alo najdes zmenu systemu ked si nenasiel spravodliveho cloveka?
dnes, 17:55,  Skúmaj RNA možno vylepšíš vakcínu *13*13*13
dnes, 17:54,  djjaro, "ku zmene je potrebný clovek" ... vidíš v mojich príspevkoch niečo čo to...
dnes, 17:52,  Keď sa súdruh ožerie vždy takto vyvádza
dnes, 17:51,  https://www.youtube.com/watch?v=VVxiPKWd8XE
dnes, 17:50,  Aby som si nezabudla prihriať polievočku, tak aj česko tak trochu kraľuje Dakaru...
dnes, 17:48,  A taneček las ketchup- asereje
dnes, 17:48,  V Petrohrade, odtiaľ mu ich posielajú. *57*57
dnes, 17:48,  Kalinka od víťaza
dnes, 17:47,  Šak do USA
dnes, 17:47,  -era- to je skupina kamiony o konkurencii nemusíme ani debatovať . Tema je Rusko kraľuje...
dnes, 17:46,  Kde ty na tie obrazky chodis...*57
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Buď činný vždy, keď je to možné, a odpočívaj vždy, keď je to potrebné.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(173 881 bytes in 0,199 seconds)