Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Smernica rektora STU Bratislava

4
reakcií
300
prečítaní
Tému 15. decembra 2019, 00:00 založil Kasafran.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
25. 02. 2016
1
09. 11. 2010
229
15. 12. 2015
4
07. 01. 2014
47
 
 


1.
označiť príspevok

Kasafran
   15. 12. 2019, 00:00 avatar
Smernica rektora „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ – odraz súčasnej totality?
Košice 12. decembra 2019

Smernica vydaná rektorom STU „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ už názvom zaváňa totalitarizmom a evokuje spomienky na socialistické časy a vtedajší spôsob fungovania. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša DrSc z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi Prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc., ktorý smernicu vydal, v ktorom Doc. Dudáš reaguje v širších súvislostiach na dianie na dnešných vysokých školách

Pán rektor M. Fikar,
ste rektorom mojej Alma mater, kde som štúdium v odbore Fyzika tuhých látok ukončil v roku 1969 s červeným diplomom. Nedávno ma kolega z STU informoval o  Smernici rektora č. 4 /2019 „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava z 24.9.2019“.

Pán rektor, prekvapil ma nielen názov uvedenej smernice a z jej obsahu najmä body:
1) Čl. 2 Závažná protispoločenská činnosť, bod 4a: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie;
2) Čl. 3 Ochrana oznamovateľa a odmena oznamovateľa, bod 3: Oznamovateľovi môže byť poskytnutá odmena;
3) Čl. 5 Podávanie oznámení,  bod 2b: Osobne do Podateľne Rektorátu STU.

V priebehu historického vývoja vysokých škôl, najmä od doby osvietenstva, sa univerzita vyprofilovala ako kľúčový kormidelník intelektuálneho vývoja spoločnosti s hlavnou civilizačnou úlohou univerzity  sústrediť sa na dohľad nad našou kultúrou a určovať jej orientáciu (rektor Dublinskej univerzity H. Newman in Dudáš, Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku 2011, s. 86).

Od obdobia osvietenstva je hlavnou úlohou vzdelanca hľadať pravdu, vedieť ju rozpoznať uprostred lží, a nielen ju pomenovať, ale aj brániť, pretože esenciou civilizácie je systematická cesta za pravdou, racionálne vnímanie všetkých aspektov skutočnosti a prispôsobenie sa jej zákonitostiam. Civilizácia znamená otvorenie dverí k nekonečnu (P. Johnson, Nepřátelé společnosti 1999, s. 51).

Od 20. storočia hodnota pravdy v západnej spoločnosti má klesajúcu tendenciu a pravda sa nahrádza vyfabrikovanou pravdou (prezident Európskej fyzikálnej spoločnosti prof. F. Wagner, europhysics news, No. 5/2007) , teda lžou a to za pomoci univerzít, najmä ich humanitných disciplín.

Už francúzsky vzdelanec J. Benda poukázal na zradu vzdelancov v rovnomennej knihe a upozornil na príklon humanitných vzdelancov k službe politickým vášňam a to vo vedeckom rúchu. Humanitní vzdelanci prestali byť strážcovia duchovnosti a slúžia duchovnej organizácii politických nenávistí a tým zrieknutie sa ideálov všeľudskej kultúrnosti a civilizovanosti. Stali sa z nich nepriatelia spoločnosti (J. Benda, Zrada vzdelancov, 1929; P. Johnson, Nepřátelé společnosti 1999 ).

Jedným z najpríznačnejších rysov zla je zakazovanie otázok a tabuizovanie alebo kriminalizácia úprimného hľadania odpovedí. Zakazovať ľuďom klásť otázky a hľadať odpovede znamená popierať to, čo nás robí ľuďmi. Veď od renesancie, iniciovanej byzantskými vzdelancami, kedy sa utváral moderný Európan, patrí kritické myslenie a právo pochybovať o čomkoľvek k vlastnostiam, tvoriacim identitu Európana v súlade s princípom antických filozofov „De omnibus dubitandum“, ktorá je pre verejný diskurz ako aj pre inteligenciu na Slovensku terra incognita, čo potvrdzuje jej rurálny charakter (J. Bakoš, Intelektuál a pamiatka, 2004).

Ústup EU od hľadania pravdy reprezentuje napríklad najnovší dokument EU č. 2019/2819 „Uznesenie o význame európskej pamäti pre budúcnosť Európy“ , ktorý je zákerným a trestuhodným uznesením o návrhu a podpore prepisovania histórie v rozpore s historickými faktami  a svedčí o rozhodujúcom vplyve najnižšej vrstvy inteligencie – lumpeninteligencie v tomto orgáne.

A ako plní  skutočné univerzitné poslanie konferencia rektorov v SR, ilustruje jej stanovisko k výzve prvej ponovembrovej generácie, aby sa vyjadrila k stavu spoločnosti a k jej ďalšiemu smerovaniu. Reakcia rektorskej konferencie bolo mlčanie. Tým sa táto konferencia deklarovala ako spolok záhradkárov, z ktorej každý sa stará a svoju záhradku a problémy spoločnosti sú jej cudzie. Svedčí to o absencii  nielen najvyššej vrstvy inteligencie – intelektuálov v jej radoch, ale aj inteligentov, sú na úrovni strednej vrstvy inteligencie – polointeligentov, ktorí aj keď a ak dodržujú odbornú morálku i humánnu morálku, tolerujú jej porušovanie inými. Navyše niektorí rektori i dekani sa zapojili do protispoločenskej činnosti, ako napríklad Váš predchodca rektor Redhammer, najvyšší politik v rámci STU, ktorý dal rektorské voľno študentom, aby sa mohli zúčastniť na protištátnom puči, iniciovanom zo zahraničia agentmi skrytého globálneho prediktora, čo je v rozpore s akademickou intelektualitou ako aj apolitickosťou  univerzitného prostredia.

Je dostatok hodnovernej faktografickej literatúry, ktorá pravdivo zobrazuje deformáciu Európskej únie na totalitnú diktatúru, horšiu, ako sme mali z Moskvy.

Ohľadne  meritu Vašej smernice – finančných záujmov Európskej únie –  je význačné odzrkadlenie jej ekonomickej činnosti v diele slovenského ekonóma minimálne európskej úrovne: „EU nerešpektuje ekonomické poznatky, ba robí proti nim“ (J. Husár, Aj ekonómia je veda, 2018).

Ekonomika a hospodárske vedenie sa zmenili na lupičskú sústavu (Program 2000, s. 274). Európska únia je neoliberálny projekt pre kapitál a nie pre ľudí. Európska únia zrádza záujmy národov, nad ktorými si osobuje vládu. Vedenie EU sa vyhýba referendám. Ústredné financie EU (ECB) riadia ľudia, ktorí nie sú volení a sú nekontrolovateľní. Európska únia je projekt CIA. Je to novodobý sofistikovaný diktát, vedome konštruované rušenie národného štátu (euserver.parlamentnilisty.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk. Brusel hrá úlohu poslušného asistenta geostrategických plánov anglosaského sveta, americko-britskej koalície. Bruselský centralistický model určil pre slovanské národy úlohu poslušných štatistov, ktorí sa vzdali trhov, samostatnej hospodárskej i zahraničnej politiky a spejú do štádia nesvojprávnosti. Komisári v Bruseli sú v konečnom dôsledku pešiakmi nadnárodného kapitálu..

Podľa francúzskeho ekonóma Pikettyho európska integrácia priniesla východným štátom vyššiu produktivitu, no odčerpávanie HDP. V rokoch 2010 – 2016 odišlo zo SR 4,2 % HDP v kapitálových príjmoch oproti 2,2 % opačným smerom (in M. Tkáč, extraplus č. 1/2019, s. 13). Čiže SR je v postavení kolónie a my sme motroci (moderní otroci).

Vaša smernica nielenže je v príkrom rozpore s uvedenými zásadami a poslaním univerzity, ale je v príkrom  rozpore s univerzitnou intelektualitou, iniciovanou autorom prvej paradigmy univerzitného vzdelávania Thálesom z Milétu (6. st. p.n.l.) „Klásť otázky a hľadať odpovede na ne“ – a ja dodávam, že bez obmedzenia – ako aj autormi ďalších humánnych paradigiem univerzitného vzdelávania ako bol rektor Dublinskej univerzity Henry Newman či zakladateľ prvej sekulárnej univerzity a gymnázia pruský minister vzdelávania, filozof a diplomat F. W. von Humboldt. Takéto nariadenia menia vysoké školy na denunciačné inštitúcie v slúžnovskom predklone pred skrytými silami globálneho prediktora a svedčia, že sú to univerzity len de jure, nie de facto.

Je otázne, či táto smernica je prejavom hlúposti, bezbrehej naivity či schizofrénneho zámeru byť nekritickým sluhom Bruselu a nie ochrancom Slovenskej republiky. Žiaľ, táto smernica ako aj to, že nevznikol žiaden prejav kritiky takýchto naradení, dokazuje absenciu intelektuálov medzi vedením a zamestnancami STU. Univerzity nie sú miestom oživovania otázok a diskusií. Obdobne ako na Západe sú to stojaté vody, ktoré páchnu morálnymi kompromismi a dezilúziou. Profesori sú akoby „platenými kňazmi“ (H. Makow, Krutá pravda a bezočivé lži, Utajované dejiny sveta 2015, s. 239). Komunita na vysokých školách ešte nedospela do stavu akceptovania kritiky a polemiky ako pracovných nástrojov.

Takáto smernica je de facto podporou tých, ktorí pôsobia proti občanom Slovenskej republiky. A ak sa na vládnej a zákonodarnej úrovni SR prijímajú obdobné deviantne dementné nariadenia, svedčí to o odbornej i humánnej kríze navrhovateľov a schvaľovateľov, teda o lumpeninteligencii v týchto funkciách. A na margo učiteľov takýchto „odborníkov“ najmä z humanitných disciplín význačnú charakteristiku prezentoval kritický sociológ: „Doba po roku 1989 je úrodná na idiotov ovenčených profesorskými a docentskými titulmi“.

S pozdravom

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., v. r.
Technická univerzita
Košice
Súhlasí Thomas Anderson


2.
označiť príspevok

Thomas Anderson muž
   15. 12. 2019, 02:25 avatar
"Podľa francúzskeho ekonóma Pikettyho európska integrácia priniesla východným štátom vyššiu produktivitu, no odčerpávanie HDP. V rokoch 2010 – 2016 odišlo zo SR 4,2 % HDP v kapitálových príjmoch oproti 2,2 % opačným smerom (in M. Tkáč, extraplus č. 1/2019, s. 13). Čiže SR je v postavení kolónie a my sme motroci (moderní otroci)."

Ďalší sympaťák, ktorý to vidí tak, ako my. Sme ako tí somári, čo idú za mrkvou. Mali by sme sa konečne prebudiť.  
Súhlasí Kasafran


3.
označiť príspevok

Kasafran
   15. 12. 2019, 11:35 avatar
(2) Thomas Anderson,
veď to je to stáročné "umenie" vlastníkov kapitálu vymývať a odstraňovať z vedomia oslíkov alebo somárikov tvrdohlavosť a robiť z nich poslušných a nevedomých otrokov, poddaných a proletárov vo všetkých národoch, okrem "vyvoleného"...
Súhlasí Thomas Anderson


4.
označiť príspevok

Thomas Anderson muž
   15. 12. 2019, 12:20 avatar
Ak je to stáročné umenie, potom musí proti tomu existovať aj obrana. Treba ju použiť.
Súhlasí Kasafran


5.
označiť príspevok

Kasafran
   15. 12. 2019, 15:35 avatar
(4) Thomas Anderson,
treba si uvedomiť, že začiatky tej reálnej obrany začali postupne existovať až v roku 1917 a v rokoch nasledujúcich po víťazstve VOSR v Rusku...
S tým sa však vládcovia svetového kapitálu nemohli uspokojiť za žiadnu cenu, a preto sa rozhodli, že ruský pokus a túžbu po sociálne spravodlivejšom štáte exemplárne potrestajú. Založili, financoval a všestranne podporovali svojich sluhov v Taliansku, Portugalsku, Nemecku a Španielsku s úlohou/poslaním, aby realizátorov Marxových a Leninových myšlienok kdekoľvek vo svete zmietli z povrchu zemského akýmkoľvek spôsobom. Fašizmu a nacizmu vydali napospas celú západnú Európu s tým, aby ich, takto posilnených a zocelených obrátili proti ZSSR. Neprestali s tým ani po svojej zdrvujúcej porážke po II. SV a hneď v roku 1946 začali opäť spriadať svoje smrteľné pavučiny proti ZSSR a voči štátom, ktoré sa dostali na základe dohôd z Jalty a Postupimy do jeho sfér vplyvu...
Založenie útočného vojenského paktu NATO pod vedením USA v roku 1949, pokusy o vnútroštátne prevraty v štátoch ľudovej demokracie (NDR, Maďarsko. Poľsko, ČSSR) o tom vydávajú očividné a rukolapné svedectvá. Ich vytrvalosť a zmena stratégie a taktiky na rozklad socializmu zvnútra sa im začala dariť od roku 1985 cez ich služobníka Gorbačova a následne cez ich poskoka Jeľcina (Jelzmana) doviesť do žiadúceho kolapsu...
U nás a v ostatných bývalých socialistických štátoch Európy ten kolaps trvá už vyše 30 rokov! Našťastie národy Ruskej federácie od roku 2000 pod vedením Putina začali vstávať "z mŕtvych" a ich štát sa opäť stal dôležitým a nenahraditeľným faktorom vývoja nielen vojenskej, ale aj mierovej, politicko-ekonomickej a kultúrnej svetovej scény...!
Som presvedčený, že panstvo kapitálu už pár rokov zažíva predsmrtné kŕče a nepotrvá dlho, keď ho ľudstvo pošle na smetisko dejín...
Súhlasí Thomas Anderson
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:35,  Nádhera
dnes, 19:29,  Pani fararka a dalsi , krasne biju do farizejov :-) Vynikajuca diskusia , skutocne sa oplati...
dnes, 18:53,  Andělský vodopád Americký letec Jimmy Angel letěl v roce 1935 nad džunglí ve...
dnes, 18:25,  Dvoch žoldnierov z USA odsúdili na 20 rokov za neúspešný pokus o únos venezuelského...
dnes, 18:19,  (3) Peter67, a dokocna s uzamykateľnými...
dnes, 18:16,  Mal by byť súzvuk v tých príznakoch. .. Preventívka je fajn, veď je to prevencia. ..
dnes, 18:13,  Slovensko nie je Amerika :)
dnes, 18:12,  Celý svet je podľa nich o spore Rusko vs. USA Asi najvtipnejší prejav milovníkov západu...
dnes, 18:11,  Rusko vyprášilo západ už veľa krát. ked vojská Varjagov Rusi zastavili v bitke roku 864...
dnes, 18:10,  USA len v tomto storočí spáchali: 2001 - Invázia do Afganistanu 2003 - Irak 2003 -...
dnes, 18:09,  Najimperialistickejšou krajinou sa USA
dnes, 18:08,  Celý svet je podľa nich o spore Rusko vs. USA Asi najvtipnejší prejav milovníkov západu...
dnes, 18:05,  Nevypijem vela ale menej a častejšie. Takže ked je teplúčko, tak minimalne 2-3 litre denne k...
dnes, 18:05,  (4) Peter67, vari naša bábkoherečká vedátorka ešte nebola zvolená za Kiskovu...
dnes, 18:01,  Americká invázia do Afganistanu skončila fiaskom.
dnes, 17:53,  (9) Peter67, neboj sa, ja si onedlho trúfnem aj na 5G...
dnes, 17:51,  Predsedníčky? Ktoré? Tie tiež opajcli diplomovky, resp knihy??*04
dnes, 17:50,  Ty si to už posunul do 3D, ja to iba na papieri riešim. *03*03*03
dnes, 17:49,  (2) Peter67, no veď to, lebo máme aj predsedníčky vediace čo, kedy a ako...
dnes, 17:38,  (7) Peter67, ja si myslím, že skôr z gule (gulí)...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Neplač ty dievča pre neho, nájdi si chlapca iného.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(67 945 bytes in 0,313 seconds)