Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Rímskokatolícka cirkev v súčasnosti

28
reakcií
165
prečítaní
Tému 10. júla 2020, 13:35 založil Ovos25.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Ovos25 muž
   10. 7. 2020, 13:35 avatar
Ahojte.

Hneď na úvod poviem, že budem veľmi rád, ak bude táto diskusia prebiehať v pokoji a bez konfliktov. Taktiež, nemám v záujme vytvárať rozdielne tábory a spôsobovať napätie či iné negativity. Ďakujem.

Moja otázka znie, že či je súčasná Rímskokatolícka cirkev pravá alebo majú pravdu tí, ktorí sú odporcami druhého vatikánskeho koncilu. Viem, že na toto sa viedli diskusie, viem, že niektorí majú taký a iní onaký názor, teda z tohto hľadiska sa takáto otázka môže zdať zbytočná, pretože každý má svoj názor a je to často len o dlhých diskusiách, kde si každý obhajuje svoje. No i tak to skúsim.

Čo sa týka mňa, od malička som vedený k viere v rámci Rímskokatolíckej cirkvi, nemal som žiadne pochybnosti a myslím, že som ani neuvažoval, že by som takéto niečo ohľadne jej pravosti mohol riešiť. No stalo sa a riešim to už pomerne dlho, znepokojuje ma to a nie som si istý pôdou pod nohami.

To, čo niektorí dnešnej RKC vyčítajú je, že sa odklonila od svojho pôvodného učenia a že hlása, že aj človek iného náboženstva môže byť spasený. Teda, že tým popiera pravdu, ktorá sa píše v Svätom Písme: "Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14, 6) Hovoria o nej, že je neviestkou. Že hlása, že človek nemusí prijať Ježiša na to, aby bol spasený (iné náboženstvá). Taktiež som počul napr. niečo v tomto zmysle, že Matka Tereza síce pomáhala ľuďom, ale pomáhala im materiálne, že spáse ich duší tým nepomohla, keďže nejak neapelovala na to, aby sa obrátili k pravej viere v Ježiša Krista. Taktiež, dokument 2. vatikánskeho koncilu NOSTRA AETATE , odsek s názvom Rôzne náboženstvá, je tam veta: "Cirkev však ohlasuje a je povinná neprestajne ohlasovať Krista, ktorý je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), v ktorom ľudia nachádzajú plnosť náboženského života a v ktorom Boh zmieril so sebou všetko (porov. 2 Kor 5, 18 – 19)." A dostala sa ku mne reakcia, že tam chýba tá druhá časť verša: "Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." Teda, že to dokazuje chybnosť dokumentu, ktorý je vraj celý chybný vzhľadom na to, čo sa v ňom píše. Taktiež, čo sa týka tých iných náboženstiev, niektorí tvrdia, že RKC sa zúčastňuje na modloslužbe. Teraz som trochu prezrel kritický článok o Amazonskej synode a poviem vám, že sa mi to nepáči, to, čo sa tam píše, že sa stalo. Áno, aj z RKC niektorí niektoré veci kritizujú a teda dalo by sa povedať, že nie všetci zastávajú rovnaké postoje v rámci nej.

Čo si mám vzhľadom na toto všetko o súčasnej Rímskokatolíckej cirkvi myslieť? Na jednej strane sa mi veľakrát zdá, že tí kritici majú pravdu, veď to vlastne dáva logiku. Na druhej strane, častokrát sa mi zdá, že z RKC ide niečo naozaj pravé a dobré. Môže to byť tak, že RKC vedie boj vo svojom vlastnom vnútri. Alebo je to tak, že RKC nadobudla iný smer a tým pádom je hriechom v nej zostať?

Niekde v kútiku duše dúfam, že tu zareaguje človek či ľudia, ktorí žijú v pravde a poznajú ju. A že sem prinesú svetlo.

Ešte chcem poznamenať, že naozaj sme všetci na jednej lodi, kedže sme všetci stvorení pre večnosť s Bohom a len v Ňom máme naplnenie. Majme to prosím na mysli, keď tu budeme viesť diskusie (ak nejaké budú).

Ďakujem.


2.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 15:17 avatar
Aspoň dve videá k téme. Asi od 40. min., posledných 16 min. je o Cirkvi a iných cirkvách, o tej spáse atď. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

K téme aj toto video: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tiež text: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Prípadne i: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 19:28 avatar
Resp. presnejšie ohľadom toho prvého "textu" som myslel najmä na články 846 - 848: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


8.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 19:51 avatar
Ohľadom toho či aj "pohania" resp. nekresťania môžu byť prípadne spasení, pozri v Novom zákone napr. Matúš 25,31-46; Rimanom 2,14-16; Zjavenie 20,11-15. Nasvedčuje to tomu, že po Poslednom súde aj niektorí (mnohí) pohania resp. nekresťania môžu sa dostať do Božieho kráľovstva. Cirkev však k tomu vysvetľuje, upresňuje:
"„Mimo Cirkvi niet spásy“ 846 Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom:
Koncil „na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“
847 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev:
„Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“
848 „Hoci Boh môže cestami, ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu, Cirkev má povinnosť a zároveň sväté právo evanjelizovať“ všetkých ľudí." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 7. 2020, 23:48 avatar
8, ..... Krištof nezavádzaj! História nepustí. RKC sa jasne stavala k takému vysvetleniu daných slov /mimo RKC nieto spásy/, ktorý nijakým spôsobom nepripúšťal možnosť spásy niekde inde mimo RKC!
Samozrejme , sú vysvetlenia ako to dávaš aj ty /príklad:issuu.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ..... ale treba ísť dozadu do histórie, a tam to bolo úplne o niečom inom.
A na potvrdenie mojich slov by som mohol citovať mnoho výrokov cirkevných predstaviteľov z vtedajšej doby.
Nuž úplne jednoducho, .... prečo tak RKC spočiatku potierala iné náboženské smery? Alebo aj reformáciu?
Hádam aj tridsaťročná vojna bola len takým "škádlením lásky" a nie decimáciou Európy a presným opakom kresťanskej lásky?!
------------------------------------------------------------------------
To, kam pôjdu tí, čo nemohli poznať evanjelium, .... mentálne nespôsobilí, ..... predčasne zomrelé deti, ....... predkresťanskí ctitelia, ...... tak to vysvetľuje Biblia. Ale vy tomu nemôžete rozumieť, nakoľko Augustín zrušil milénium /pozemský raj/ v ktorom všetci tí menovaní budú musieť spoznať a uveriť v Krista, ak chcú získať večný život!
Je iba jedna "cesta" k spáse, skrze Krista! Ale to RKC ignoruje, nakoľko presadzuje interkondesionalizmus, jednu svetovú cirkev, ekuménu a podobne!       


23.
označiť príspevok

Krištof
   11. 7. 2020, 00:16 avatar
Chápem tento tvoj prístup, pretože si stúpenec spoločenstva svedkov Jehovových...
Ekumenická resp. bratská komunikácia medzi rôznymi kresťanskými cirkvami je v poriadku. Sú medzi nimi rozdiely, ale majú aj niečo spoločné, napr. Apoštolské vyznanie viery, majú si čo povedať a pod. V minulosti proti sebe niekedy i fyzicky bojovali, ale to nemá tak byť.
A inak, pápež František, "Assisi": „Naše náboženské tradície sú rozdielne. Rozdielnosť však pre nás nie je dôvodom pre konflikt, polemiku alebo studený odstup. Dnes sme sa nemodlili jedni proti druhým, ako sa to, bohužiaľ, stalo niekedy v histórii. Bez synkretizmu a bez relativizmu sme sa modlili jedni vedľa druhých, jedni za druhých." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 
Takže napriek istým rozdielom medzi náboženskými vierami nemusíme proti sebe bojovať ako v minulosti, môžeme sa tolerovať a pod. Bez synkretizmu a bez relativizmu.
Viď svätú omšu - čistý kresťanský katolicizmus; viď katechizmus KC - nič sa v podstate nezmenilo, stále tá istá katolícka viera. Napriek tej tolerancii iných náboženstiev v oblasti sociálnej a kultúrnej, láske aj k iným ľuďom


12.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 21:17 avatar
Cirkvi po jednej - "náboženskej" stránke ide o to: "Cirkev však ohlasuje a je povinná neprestajne ohlasovať Krista, ktorý je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), v ktorom ľudia nachádzajú plnosť náboženského života a v ktorom Boh zmieril so sebou všetko. Preto Cirkev povzbudzuje svojich synov a dcéry, aby s múdrosťou a láskou vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadväzovali dialóg..."
Ale na druhej strane kresťania prichádzajú vo svete do kontaktu aj s inovercami. V minulosti vznikali niekedy zbytočné boje, nenávisť a iné problémy medzi veriacimi rôznych relígií. Preto sa nemožno čudovať snahe o lepší prístup Cirkvi: "V našej dobe, keď sa ľudstvo čoraz väčšmi zjednocuje a vzťahy medzi jednotlivými národmi sa stávajú zo dňa na deň užšími, Cirkev pozornejšie skúma svoj postoj k nekresťanským náboženstvám. Keďže má povinnosť napomáhať jednotu a lásku medzi ľuďmi, ba aj medzi národmi, všíma si predovšetkým to, čo je ľuďom spoločné a čo ich vedie k vzájomnému spolunažívaniu."

Matúš 5,9: "Blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi." 
Rimanom 12,17-18: "Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi." 
Galaťanom 6,9-10: "Robme dobre všetkým, ale najmä domácim viery." 
Filipanom 4,5-7: "Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom." (Iný preklad: "Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví!"

To v súvise so spomínaným dokumentom. A je to v súlade aj s tou témou, ktorú kresťan Paul Copan (2003) uvádza takto: 
"Ale například tradiční křesťan se na to dívá tak, že křesťanská víra je pravdivá a jiná vyznání se mýlí v tom bodě, kde se s křesťanskou vírou neshodují. "V tom bodě" je ovšem velmi významné. Neboť by bylo naivní a špatné dopustit se tak paušalizujícího prohlášení, jako že "všechna ostatní náboženství jsou naprosto falešná". Je nesporné, že v rozličných náboženských tradicích můžeme nalézt mnoho pravdy. Jak vyslovil židovský teolog Moses Maimonides: "Pravdu přijímejte bez ohledu na její původ." Tak i křesťan, který věří, že veškerá pravda je Boží pravda, souhlasí s tím, že jiné náboženské systémy obsahují mnoho pravdivého. Spornými jsou pouze v bodech, v nichž spolu nesouhlasí. Pokud je například křesťanská víra, že Ježíš Nazaretský zemřel na římském kříži pravdivá, pak muslim, který toto popírá, se mýlí - a naopak." 


13.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 21:30 avatar
K tomu možno aj:
"Papež František upřesňuje: Bůh dopouští mnohost náboženství... Biskup Schneider požádal Františka o upřesnění kontroverzního fragmentu z nedávné Deklarace o lidském bratrství, podepsané v Abú Dhabí společně Petrovým nástupcem a  velkým imámem Al-Azhar. Konstatuje se v ní totiž mimo jiné, že „Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti.“ ... Papežova odpověď byla velmi jasná: Bůh dopouští různorodost náboženství. František také připustil, že zařazení různorodosti náboženství vedle různorodosti pohlaví v jedné větě může vést k mylným interpretacím, protože je zřejmé, že různorodost pohlaví si Bůh přál v pozitivním smyslu a nikoli ve smyslu dopuštění. Podle biskupa Schneidera, papež František v tomto ohledu pověřil biskupy ze Střední Asie, aby toto jeho upřesnění všeobecně rozšířili."
www.vaticannews.va Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Ve vztazích s islámem nelze zaměňovat politický a náboženský řád. Společná deklarace papeže Františka a imáma Al-Azhar o bratrství se situuje do politicko-sociální oblasti a nelze z ní vyvozovat závěry náboženského charakteru. Varuje před tím jeden z největších znalců islámu v katolické církvi, jezuitský profesor P. Samir Khalil Samir. Egyptský jezuita a bývalý rektor Papežského východního institutu naznačil, že společná deklarace o lidském bratrství vznikla v kontextu pronásledování a fanatismu. Týká se politické sféry a kultury a jejím cílem je nastolení míru. Někteří jsou nicméně v pokušení nakládat s dokumentem neopodstatněným způsobem. Šíří se mylné přesvědčení, že nastal čas jednoho lidu a jedné víry."
www.vaticannews.va Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 7. 2020, 23:07 avatar
13, ..... Krištof, ale prečo necituješ Písma?
Biblia takmer všade odsudzuje to, čo sa dnes deje v RKC!
Nehovorím len o tých nebiblických dogmách, .... ale o tej "rôznorodosti"!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povedz, prečo používa Biblia také slová, že ...."kto učí inak ako je v Písme nech je prekliatý", ..... "trochu kvasu nakvasí celé cesto",....... "kto učí ľudské náuky a nebiblickú tradíciu, tak jeho učenie je zbytočné", ..... "oddeľte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého", ....... "vyjdite z Veľkého Babylonu", ...... "pili palinu otrávenú vodu", ...... "kto nezostáva v Kristovom učení, nemá Božie schválenie".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z Písma je tiež jasné, že stačil len malý ústupok v učení, konaní a Boh už trestal a ničil a káral tých čo tak konali, učili!

Všimni si aj slová Pavla: ..... "Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov". 1 Kor.10,20-21

A tak aj z tohto veršu je jasné, že v Assisi sa tieto slová naplnili v plnom zmysle. A nielen tam!
Takéto sedenie na dvoch stoličkách /alebo pri dvoch stoloch/ sa dialo už od samého počiatku vzniku RKC.
Prvotná cirkev z prvého storočia a Konštantínová, svetská cirkev sú dňom a nocou!        


19.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 23:31 avatar
Stačí, aby si použil rozum a bolo by ti jasné, že nutne Boh dopúšťa rôzne iné náboženstvá, lebo keby ich nedopúšťal, nemohli by existovať. Pápež František len konštatuje to, čo je zrejmé, že Boh dopúšťa aj iné náboženstvá. Boh podľa toho nie je autorom tých rôznych iných náboženstiev, nepodieľa sa aktívne na ich existencii, len ich dopúšťa. Dopustiť znamená - nerobiť nič proti niečomu; nezabrániť tomu aktívne. Ľudia majú od Boha slobodu a zodpovednosť. Nikde v Novom zákone Kristus nekáže, aby sme bojovali proti stúpencom iných náboženstiev, aby sme sa snažili ich zničiť, vymazať, väzniť... Kresťan môže veriť vo svoje kresťanské veci, môže i evanjelizovať a pritom nemusí byť zlý ani voči stúpencom iných náboženstiev. To by si mohol vedieť.

Matúš 5,9: "Blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi."
Rimanom 12,17-18: "Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi."
Galaťanom 6,9-10: "Robme dobre všetkým, ale najmä domácim viery."
Filipanom 4,5-7: "Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom." (Iný preklad: "Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví!" )


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 7. 2020, 23:57 avatar
19, ..... samozrejme že ich "dopúšťa" nakoľko vládcom tohoto sveta je ešte stále satan a to on je za danými náboženstvami! Biblia to dokonca predpovedala, .... a tiež aj predpovedala, že budú praví kresťania/pšenica/ a falošní kresťania/burina/. Aj to Boh predvídal a dopustil.
Súhlasím , že nemáme bojovať proti iným náboženstvám , .... ale prečo to RKC robila a ešte aj robí?
Teda ja to viem, ..... lebo JS sa tak správajú ako píšeš a to ako jediní na svete! Ale ty zrejme máš zlú pamäť!?
A hádam ani nevieš ako RKC prenasledovala JS a zatvárala ich a podobne?
A ak ani to nevieš, tak hádam by si pripustil niečo z minulosti, ..... ako niekto chápal ten "pokoj a nenásilie" v praxi?!   


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 7. 2020, 22:54 avatar
1, ...... najlepšie je opýtať sa Boha. A ako? Nuž tak, že skúmam jeho SLOVO a zisťujem, či učil aj tak Ježiš ako dnes učí RKC a koná?
Celý ale problém je v tom, že si treba položiť otázku, či bola RKC niekedy pravou cirkvou?
Kto ju založil?
A či pri svojom založení RKC učila a konala ako Kristus učil?
RKC už od svojho počiatku urobila zásadnú chybu, že nerešpektovala slová Krista /Ján 15,19.,Jak.4,4/ a stala sa súčasťou sveta, mocenskou inštitúciou. Niektorí teológovia tvrdia, že práve "tu skončilo kresťanstvo"! Kresťanstvo sa stalo "prostitútkou ríše"! /Johnson/

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Samozrejme, k tej tvojej otázke sa správne pýtaš, lebo interkonfesionalizmus Kristus neučil. Lenže to, čo si ty teraz zbadal, RKC už začala učiť pred 20 rokmi. Už vtedy sa otvorila cesta k spáse , dokonca aj pre nevercov. Ja som to postrehol a mám to uložené vo vyhlásení KBS /biskup Baláž/ a tiež som sa tomu ako katolík nesmierne čudoval.
To, čo robí dnes RKC už nemá nič spoločné s kresťanstvom. Je to bezbrehá apostáza. Také šokujúce momenty sa udiali aj na stretnutí v Assisi, na čo tvrdo reagovali mnohé cirkvi kresťanstva! youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - Duch Assisi
A ak máš Bibliu v úcte, tak zistíš aj to, že takmer všetky dogmy RKC sú pohanského pôvodu, .... a v Písme ich nenájdeš.
Dnes už preto nie som katolík, ale JS !
Niečo k danej téme som písal aj tu: diskusneforum.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk /pozri aj 27 príspevok/
Asi som ťa nepotešil, ..... ale taká je pravda! Preto aj aj ten apel Boha, že máme vyjsť z "Veľkého Babylonu"!
Písal som o tom blog: milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
                            


15.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 22:55 avatar
MŇA, BOHA sa nepýtajte, dal SOM vám slobodnú vôľu tak sa s tým vysporiadajte ako chcete


4.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 19:42 avatar
"Moja otázka znie, že či je súčasná Rímskokatolícka cirkev pravá alebo majú pravdu tí, ktorí sú odporcami druhého vatikánskeho koncilu."

1) Zober si to takto - katolícka cirkev má asi okolo 400 tisíc knazov, a kolko % z týchto všetkých knazov, prešlo do sedesvakantizmu (neuznávajúci RKC po druhom Vatikánskom koncile) ? Možno ich je okolo 0,1%, čo je však zanedbatelný počet z celého množstva. Ak by sa v RKC diala očividná herézia, knazi by z nej vystúpili, a nevstupovali by už viacej do povinného celibátu v cirkvi, ktorá je heretická.

2) Dalším faktom je to, že sedesvakantizmus nie je jednotný, ale existuje viacero denominácií sedesvakantizmu, a už to je samo o sebe podozrivé, pretože všade tam kde nefunguje jednota, nie je Božia sila ( podobne je to aj v protestantizme a jeho tisíciek denominácií).

3) Dalším faktom je to, že Ježiš povedal o svojej cirkvi, že s nou bude po všetky dni až do skončenia sveta, a že ju brány pekelné nepremožu, no keby z celej katolíckej cirkvi len malá hrstka (0,1% knazov) pochopila Ježišove správne učenie, nejednalo by sa o jej premoženie ?

4) Pokial je skoro celá Cirkev heretická, potom je heretický aj pápež, a aj vsetci knazi v nej, a potom nemože byť platná ani eucharistia, ani spoved knazovi a v takomto prípade by v Cirkvi nastala totálna apostáza, čo nie je možné, aby také niečo v Ježišovej Cirkvi nastalo.

5) Sedesvakantizmus je sekta, pretože sa malinká skupina katolíkov oddelila od hlavného náboženského prúdu - katolíckej cirkvi. Sekta je v Písme, vždy označovaná velmi negatívne, a preto sedesvakantizmus nemože byť pravý.

6) Cirkev je už od prvých storočí tak nastavená, že ten kto rozhoduje o tom či je Cirkev heretická, alebo nie, sú dogmatické cirkevné koncily, Magistérium, alebo pápež a to obzvlášť ked hovorí ex catedra. Nikdy nemože preto nastať že zopár samozvaných biskupov si povie, že katolícka cirkev sa odklonila od učenia a vydávať to za jasný fakt. Takéto niečo by muselo schváliť magistérium, cirkevné koncily, alebo pápež pri ex catedra.

"To, čo niektorí dnešnej RKC vyčítajú je, že sa odklonila od svojho pôvodného učenia a že hlása, že aj človek iného náboženstva môže byť spasený. Teda, že tým popiera pravdu, ktorá sa píše v Svätom Písme: "Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14, 6)"

Neodklonila, Cirkev vo svojom katechizme stále prehlasuje, a vždy prehlasovala že mimo cirkvi niet spásy. Spása je možná jedine u tých, ktorí nikdy nepoznali katolícku cirkev, no napriek tomu žili dobrým životom.
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

To čo sa povedalo na 2 Vatikánskon koncile je irelevantné, pretože to nebol koncil dogmaticky, a teda jeho závery nie sú povinné pre katolíka dodržiavať. Pre katolíka je povinnostou dodržiavať katolícke dogmy a katechismus.

7) "Hovoria o nej, že je neviestkou."

Nie je, neviestkou je Jeruzalem. Tu o tom píšem :
www.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

7) "Že hlása, že človek nemusí prijať Ježiša na to, aby bol spasený (iné náboženstvá)."

To je nedorozumenie. Spasení možu byť aj z iných náboženstiev, ale jedine za predpokladu že nikdy nevedeli o katolíckej cirkvi, a ich skutky boli podla ich svedomia.

8) "Taktiež, čo sa týka tých iných náboženstiev, niektorí tvrdia, že RKC sa zúčastňuje na modloslužbe. Teraz som trochu prezrel kritický článok o Amazonskej synode a poviem vám, že sa mi to nepáči, to, čo sa tam píše, že sa stalo. Áno, aj z RKC niektorí niektoré veci kritizujú a teda dalo by sa povedať, že nie všetci zastávajú rovnaké postoje v rámci nej."

Tiež som o tom počul. Ak by to však i bola pravda, nič to neznamená. Pápež je totiž človek hriešnik, tak ako každý iný človek, neomylny je iba vo veciach viery ked hovorí ex catedra, ale nie vo svojich vlastnostiach. Pre katolíka je záväzný katechismus, a dogmy, a nikdy nie to čo ten či onen pápež povie, ked nehovorí ex catedra, a to platí predovšetkým vtedy ked pápež hovorí na verejnosti niečo v rozpore s katechizmom a dogmami. Dogmy a katechismus RKC sa nezmenil, ale správanie pápeža sa meniť može, pretože aj on je len človek, a preto každý katolík musí každé slovo pápeža porovnávať s katechismom a RKC dogmami.


11.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 20:38 avatar
4. k tomu 8) Dá sa to tak povedať. Pápež František a ostatní katolíci majú to isté katolícke vierovyznanie (okrem asi nejakých sedesvakantistov a modernistov). Držia sa rovnakého katechizmu KC, rovnakého učenia, článkov viery, takže si v podstate nemôžu v tomto odporovať. Čo sa však týka niektorých iných vecí, tak aj pápež je len človek, má i svoje osobné názory a robí niekedy i chyby (ako každý):
"Neomylnosť pápeža neznamená, že je neomylná pravda to, čo pápež prehlási počas audiencie, zahraničnej cesty, pri rozhovore s osobnosťami či radovými veriacimi, alebo pri hocakej inej príležitosti. Pápež sa môže mýliť v otázkach politických a vo všetkých oblastiach ľudského poznania." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"V tejto situácii má veľký význam rozlišovať medzi úradom a osobou na jednej strane a materiálnou, t. j. obsahovou poslušnosťou na strane druhej. Práve z dôvodu veľkej hodnoty cirkevného úradu kňaza, biskupa alebo pápeža smieme a musíme občas kritizovať činy alebo vyjadrenia osoby, ktorá zastáva taký úrad. Totiž to druhé s prvým súvisiace rozlišovanie dáva veriacim potrebnú slobodu v poslušnosti voči pastierom. Formálna poslušnosť sa musí vždy odôvodňovať aj materiálnou (obsahovou) (t. j. vzhľadom na náuku Cirkvi in fide et moribus). Inak vzniká slepá poslušnosť, ktorá je výrazom svojvôle a zotročenia. Ak sa však zladí a spojí formálna poslušnosť s obsahovou poslušnosťou, vzniká sloboda.
Sv. Ignác Loyolský raz výstižne povedal: „Poslušnosť je dieťaťom slobody. A naša sloboda je Kristus.“ Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva (Gal 5,21). Teda nijaká pachamama." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
(Hoci ten článok, z ktorého som citoval, je aj na stránke UPHKC, jeho autorom je však Prof. Dr. Hubert Windisch, nemecký rímskokatolícky pastoračný teológ, resp. teraz em. profesor pastorálnej teológie Univerzity vo Freiburgu a je to katolícky kňaz vysvätený v Ríme.)

Niekedy sa stáva, že v niektorých veciach sa názory pápeža Františka líšia od názorov niektorých iných katolíckych kňazov, biskupov, kardinálov i laikov. Napr. kardinál Robert Sarah, ktorý stojí v čele vatikánskej Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, má zrejme iný názor na migrantov než pápež František: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí tomas12345


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 7. 2020, 23:15 avatar
11, ...... Krištof nesúhlasím! My sme kresťania stále, nielen v "úrade" ale všade a ak konáme zle a učíme zle, tak je jedno z akého postu to robíme.
Sovjho času kňazi, pápeži robili také hrozné, nemorálne veci, že sa mnohí pýtali ako môžu takí skazení ľudia zastávať úrad pápeža, biskupa, kňaza?
A RKC sa aj tu vynašla. Prišla s vyhlásením podobným tomu tvojmu a vyhlásila, že "duch svätý môže pôsobiť aj cez najskazenejšieho kňaza,pápeža,atď"!
Samozrejme, .... Biblia tvrdí úplne niečo iné!
Poslušnosť je dôležitá a nevyhnutná, ale ťažko poslúchať zlých vodcov, kňazov!
O znalcoch Písma a farizejoch Ježiš povedal: ..... „Konajte a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale nekonajte podľa ich skutkov, lebo hovoria, ale nekonajú.“ ?(Mat. 23:3)   


21.
označiť príspevok

Krištof
   10. 7. 2020, 23:52 avatar
Tak chybu občas urobí asi každý.

Inak, KKC: "1128 To je zmysel tvrdenia Cirkvi: sviatosti pôsobia ex opere operato (t. j. „vykonaním úkonu“), čiže mocou Kristovho spasiteľného diela vykonaného raz navždy. Z toho vyplýva, že „sviatosť sa neuskutočňuje spravodlivosťou človeka, ktorý ju udeľuje alebo prijíma, ale mocou Boha“. Keď sa sviatosť slávi podľa úmyslu Cirkvi, pôsobí v nej a skrze ňu moc Ježiša Krista a jeho Ducha nezávisle od osobnej svätosti vysluhovateľa. Pravda, ovocie sviatostí závisí aj od dispozícií toho, kto ich prijíma."
"1584 Keďže prostredníctvom vysväteného služobníka koniec koncov pôsobí a uskutočňuje spásu sám Kristus, nehodnosť služobníka neprekáža, aby Kristus skrze neho pôsobil. Svätý Augustín to dôrazne tvrdí:
„Pyšného služobníka treba priradiť k diablovi. Ale Kristov dar sa nepoškvrní; čo prúdi cez neho, je čisté, čo prechádza cez neho, prichádza číre do úrodnej pôdy… Lebo duchovná sila sviatosti je ako svetlo: tí, ktorých má osvietiť, prijímajú ho čisté, a ak prechádza cez nečistých, nepoškvrní sa.“

Sedem sviatostí pôsobí ex opere operato - teda už na základe vykonania sviatostného znaku, a nie ex opere operantis - čiže na základe osobnej svätosti a disponovanosti vysluhujúceho.
Na druhej strane z teológie poznáme i výraz ex opere operantis: Účinnosť ohlasovania Božieho slova, katechizovania, modlitby závisí aj od nášho vnútorného života, na základe osobnej svätosti a disponovanosti vysluhujúceho, príp. i prijímajúceho


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 7. 2020, 00:25 avatar
21, .... nemáš pravdu! A necituj katechizmus, to nie je Božie slovo!
Duch svätý nikdy nevstúpi do skazeného, zlého človeka! To sú kresťanské základy poznania. Koľko chceš biblických dôkazov na podporu tohoto tvrdenia?
Teda, to čo tvrdíš je choré a zvrátené/sorry/, nepoznáš ani Boha, a ani to, ako a komu dáva svojho ducha?!
Príklad ..... Príslovia 1:23 nám radia: ...... „Obráťte sa na moje karhanie. Potom spôsobím, aby na vás prýštil môj duch.“
Teda, až keď sa odvrátime od zla /obrátime sa konať dobré/ až potom v nás môže pôsobiť Boží svätý duch.
Alebo určite poznáš výraz, text ,že "nemáme zarmucovať svätého ducha"?!
A to "zarmucovanie ducha" môže byť prvý krok k tomu, že v živote kresťana úplne prestane pôsobiť Božia činná sila, alebo inak-svätý duch.
Svätý duch naozaj môže prestať pôsobiť v našom živote, ako to vidno z toho, čo povedal Dávid po hriechu s Bat-šebou. Dávid kajúcne prosil Jehovu: ....... „Neodvrhuj ma od svojej tváre; a svojho svätého ducha mi neodnímaj.“ ?(Žalm 51:11)
Príslovie hovorí 3,32 ......"lebo odporný je Hospodinovi nemravník, ale so statočným udržuje spoločenstvo"
Teda, každým zlom strácame podiel na duchu alebo ho môžme stratiť úplne. Ježiš na to poukázal aj v jednom podobenstve, .... vieš v akom? Tak tu už prosím ťa nepíš bludy z katechizmu, .... ale svoje tvrdenia podlož Písmom.


25.
označiť príspevok

Krištof
   11. 7. 2020, 00:39 avatar
Lebo ty si určite vždy super Svätý, že?
Uvažuj rozumne. Boh prostredníctvom Pána Ježiša si založil Cirkev a ustanovil sviatosti a apoštolov. Tie sviatosti vysluhujú ľudia, ktorí sú niekedy na tom morálne lepšie, inokedy možno horšie, ale keď sa sviatosť slávi podľa úmyslu Cirkvi, pôsobí v nej a skrze ňu moc Ježiša Krista a jeho Ducha nezávisle od osobnej svätosti vysluhovateľa. Pravda, ovocie sviatostí závisí aj od dispozícií toho, kto ich prijíma. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Lebo veci nie vždy závisia od ľudí, ale ako v tomto prípade najmä od Boha. Lebo ako by inak mohli tie sviatosti, ktoré Kristus ustanovil, fungovať, keby nezáviseli predovšetkým od Pána Boha, lež od človeka? V Cirkvi sú i nedokonalí ľudia, ale dokonalý Boh


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 7. 2020, 23:29 avatar
4, ..... Tomáš, aj židom Boh povedal to isté čo aj RKC a to opakovane v zmysle tom, že ju "brány pekelné nepremôžu".
A premohli ju, lebo títo Bohom vyvolení ctitelia/prirodzené vetvy olivovníka/ boli Bohu neverní a zabili jeho syna, svojho mesiáša.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samozrejme, uctievanie Boha neprestalo, len prešlo v 1 storočí na kresťanský zbor, takzvaný - "duchovný Izrael"!

Tak je tomu aj teraz. Už po smrti apoštolov nastalo Bibliou , predpovedané odpadnutie od čistého uctievania, ..... a RKC bola len vulgárnou napodobeninou čistého/pravého/ kresťanstva.
Biblia opakovane tvrdí a predpovedala , že Boh si až v "čase konca vyvolí svoj ľud" a .... "očistí ho"!
A to sa dnes deje! Presne tak ako aj v 1 storočí! Je tu skoro presná paralela!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A výroky ex cathedra je len fabulácia, lebo nikde neexistuje oficiálny dokument toho, čo je a čo nie je výrok ex cathedra. To mi tvrdil kňaz z Vatikánskej akadémie.
A RKC sa zúčastňuje na modloslužbe už dávno, .... nie je to len o Assisi, alebo o "Amazonskej synode" a podobne.
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk  


5.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 19:45 avatar
1..práva je...
Veď ju založil ježiš
A všetky budú zničené
Aj tí ktorí nie su rkc.
Lebo co on založil to si bude chranit zubami nechtami


6.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 19:46 avatar
Ale veď tak to ma byt...
Jeho cirkev je rkc...
Veď je k nej hojne štedrý


7.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 19:49 avatar
Neviem prečo ľudia nechodia do kostolov
Neviem prečo hľadajú
Veď máme pápeža biskupov diakonov
Sviatosti Boh žehnaj svojej rkc...
Nič zle v tom nehladajtomas
Dlho som premýšľal a máš pravdu
Len potom nechápem prečo ostatné cirkvi tak stagnujú


9.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 19:51 avatar
Akože nevieš? Neverím!
Súhlasí djjaro


10.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 19:53 avatar
Ty neveriaci      
Súhlasí -era-


26.
označiť príspevok

Astax1 muž
   11. 7. 2020, 20:55 avatar
1.
Druhý Vatikánsky koncil istotne nie je dôvod na myslenie si, že Katolícka Cirkev upadla do herézy. No napriek tomu je veľmi špecifický, pretože sa stal predmetom rôznych sporov. Treba za ním vidieť aj snahu odpovedať na veľké zmeny, ktoré sa začali odohrávať v tom čase. Cirkev musela reagovať na "pokrok", či technický, ekonomický, vedecký a pod. Chcela sa priblížiť človekovi, pretože si uvedomovala vážnosť situácie. Ale zároveň chcela týmto koncilom načrieť hlbšie do pravdy a predostrieť túto pravdu človekovi, pretože od moderného človeka sa vyžaduje vyššia intelektuálna schopnosť, oproti človekovi minulosti. K tejto téme by bolo dobré si prečítať reflexiu Jozefa Ratzingera, ktorý sa tiež podieľal na koncile. Sám priznal, že uvažovali v príliš vysokých teologických dimenziách, a to až takých, že to nepochopili ani niektorí teológovia. To, čo bolo prijaté na koncile nie je nepravda, ale naopak je to tak vysoká pravda, že niektorí ju neboli schopní pochopiť a prijať, a preto opustili Cirkev.

Katolícka Cirkev teda nezišla z cesty, pretože je s ňou Duch Svätý, aj keď sa o ňu vedie boj, ktorý môže vzbudzovať pochybnosti.


27.
označiť príspevok

kntsz muž
   13. 7. 2020, 19:59 avatar
Je zaujímavé sledovať diskusie "zainteresovaných".
Takmer všetky vedú ku konfliktom, lebo každý je presvedčený, že má pravdu práve ON.
História po Ježišovi toho pozná naozaj dosť.
Najskôr to začalo vraždením prvých kresťanov, potom to pokračovalo vraždením "kresťanov" nevercov či inak veriacich.
Potom to skĺzlo do nehoráznej politiky Borgiovcov, pri ktorej aj smerácka mafia bledne závisťou.
Potom sa to rozbilo do spústy kresťanských odnoží a do prenasledovania, upaľovania a vraždenia medzi sebou.
Medzi kresťanmi to vrelo a stále vrie aj teraz.
Všade plno heretikov a pravoverných.....
Vážení "zainteresovaní", kde beriete tú trúfalosť, že práve teraz a práve vy máte pravdu???
Čo ak ste to nepochopili, lebo vaše srdcia sú zatvrdnuté?
Viete odpovedať na jednoduchú otázku - čo znamenajú Kristove slová? "Ja som cesta, pravda a život".
Je spústa príkladov, ktoré sa dejú dnes a denne, kde sa ľudia dostávajú buď do klinickej smrti, alebo majú aj spontánne zážitky s prechodom Posledným súdom. Sú o tom knihy a internet je tým zaplavený. Netvrdím, že všetky sú pravdivé.
Osobne iba ja bezvýznamný, poznám troch známych a blízkych ľudí, z ktorých dvaja prešli klinickou smrťou a ocitli sa mimo tela a jeden prešiel spontánne Nevedomím a Posledným súdom.
Výsledok:
Boha absolútne nezaujíma v akej ste cirkvi. To je váš svetský problém, ktorý vám osobne môže pomáhať, ale môže aj škodiť.
Boha zaujímajú vaše dobré a zlé skutky a ako ste sa postavil ku zlu, či ste si toho vedomí a či ste sa poučili a prešli pokáním. Pri Poslednom súde ste sami pred Bohom a žiadna výhovorka vám nepomôže.
Ak ste spáchali zlo v mene nejakej cirkvi - náboženstva .......nič vám z toho nepomôže.
Boh nám poslal svojho Syna, ktorý nám detailne povedal čo máme robiť aj ako máme robiť, (CESTA), povedal nám ako máme rozlišovať čo je PRAVDOU a ak sa toho dokážeme držať, tak máme zaručený ŽIVOT - večný.
Každý jednotlivo MUSÍ hľadať pravdu a keď ju budeme hľadať s otvoreným srdcom, poctivo a s vierou, že nie sme v tom sami, tak ju iste nájdeme.
Kde beriete vážení tú istotu, že práve to náboženstvo čo tu propagujete je jediné bez hriechu a že práve ono vám pomôže pri ceste k Bohu???
Súhlasí Osvietený


28.
označiť príspevok

kntsz muž
   15. 7. 2020, 11:15 avatar
Konštatujem, že autor témy nereaguje a teda, že téma bola len jedným z mnoha pokusov o rozklad kresťanstva a katolíckej viery prednostne.
Rozlišujem kritiku konštruktívnu so snahou vylepšiť jestvujúci stav a kritiku účelovú - stav ešte viacej zhoršiť.
Súhlasí Osvietený


29.
označiť príspevok

Ovos25 muž
   17. 7. 2020, 22:40 avatar
Tému som ako tak sledoval, teraz som si ju pozrel znova, čo pribudlo. Vzhľadom na posledný príspevok napíšem len to, že som túto diskusiu nenechal tak. To je zatiaľ z mojej strany všetko.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 23:19,  No dobre, ale čo ak predsa len ???? Že by bol ježiš taký humorista, že by nás chcel krmiť...
včera, 23:17,  Sú samozrejme výnimky.*19
včera, 23:14,  mňa i tak nemáš rád, ja som kresťanka.
včera, 23:08,  Sťažujem sa vám ľuďom.
včera, 23:00,  Pravda alebo lož? Nuž konečne to niekto povedal na plnú hubu... Lipšic bol tajným...
včera, 22:58,  tak sa posťažuj na lumpárni. .. =)
včera, 22:55,  Je mi z toho na blití. Z ľudí.
včera, 22:53,  Uver, lebo. Miluj, lebo. Odmena večný život. Taký človek žije v pretvárke. Verí lebo sa...
včera, 22:51,  To je jedno, jemto žiadosť v srdci. .. *04
včera, 22:50,  Na okraj jedného trestného stíhania za popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov...
včera, 22:48,  Je rozdiel niekym byť a stať sa niekým, lebo si to niekde čítal, lebo ti to niekto povedal....
včera, 22:45,  Myslel som oplátku.*21 Podľa rkc samozrejme telo Ježiša.*21
včera, 22:34,  Budeš milovať namiesto miluješ. Uctievaš namiesto plnej lásky. V chrámech jen svádi to k...
včera, 22:34,  (21) T-e-ó-m-a, vo svojej reakcii (10) píšeš: "Dovtedy by si oplátku prijímať...
včera, 22:32,  To je pekné. Veľa ľudí píše ako necíti. Píšu ako ovce aby sa zapáčili. Či ľuďom,...
včera, 22:31,  Ja inak, ako cítim, nepíšem. :-)
včera, 22:31,  Píš ako počuješ, píš ako cítiš.*21
včera, 22:29,  Tka, asi si to pôjdeš vybaviť s tým kňazom, alebo s iným kňazom, ak Ti to bude...
včera, 22:28,  Ono to ohromne vystrelilo, že to tak mohlo aj vyznieť, som si toho vedomá. ;-)
včera, 22:27,  Ja že zapičovať.*21
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Najmúdrejší ľudia sa podriaďujú svojím vlastným príkazom.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(138 664 bytes in 0,418 seconds)