Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Biblia odsudzuje sekty

109
reakcií
172
prečítaní
Tému 9. júla 2020, 22:31 založil tomas12345.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
25. 01. 2011
175
09. 11. 2016
11
05. 09. 2012
11
28. 08. 2017
20
 
 


1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   9. 7. 2020, 22:31 avatar
Budem tu citovať z Roháčkovho prekladu (RP) ktorý je u protestantov najpresnejším slovenským prekladom.

Definujme si najprv význam slova "sekta" a "sektár". "Sekta" je náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi ( ako napríklad protestanti, ktorí sa odštiepili od základnej katolíckej cirkvi). Pre sektu je tiež typické to, že jej vodca, (pastor), alebo jej zakladateľ, je obyčajný človek, ktorý nemá s Bohom nič spoločné - rozumej, že nedostal Božie zjavenie, ani poverenie od Boha zostaviť danú cirkev, ale danú cirkev založil čisto z jeho vlastných (ludskych) ambícií a myšlienkových pochodov. Obidva body musia byť súčasne splnené.

"Sektár" je človek nachádzajúci sa a obhajujúci učenie danej sekty.
---------------------------------------------------------------------------....................................................................................................

List Títovi 3:10
Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby.

Pavol sa tu vyjadruje negatívne k sektárskemu človeku, teda človeku pochádzajúceho zo sekty.

List Galaťanom 5:20
modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, SEKTY, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú DEDIT Božieho kráľovstva.

Pavol tu považuje sekty za velmi zlú vec, dokonca až tak zlú vec, ktorej následkom človek nebude dedičom Božieho kráľovstva.

2. Petrov list 2:1
Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.

Rovnako tak ani apoštol Peter nepovažuje sekty za nič pozitívneho.
-----------------------------------------------------------------------------...............................................................................................................

Niekto však može namietnúť, - nebola aj Ježišova cirkev nazývaná sektou ? Ano bola nazývaná, lenže Ježišovu cirkev nazývali sektou jej protivníci, a nikdy nie apoštoli sami. Ježišova cirkev teda sektou nebola, pretože sa sama tak nenazývala,(nazývala sa Cirkev, Božia Cirkev (nikdy nie sekta)) a pretože výraz "sekta" bol v ostatných častiach Písma vyjadrovaný vo velmi negatívnom svetle, a pretože hoci bola Kristova Cirkev odčlenená od hlavného prúdu judaizmu, jej zakladateľ bol Boh Ježiš Kristus, ktorý nebol obyčajným človekom, ale Bohom (a pre tých, ktorí chcú silou mocou odmietať Ježišove Božstvo, bol Božím Synom) a ktorý dostal od Boha Otca poverenie zostaviť Cirkev. Ciže Kristova Cirkev nesplna obidve podmienky, ktoré by ju zaradovali medzi sektu, a ani sa nikdy ako sekta nenazývala, a výraz "sekta" v iných častiach Písmo odsudzuje, a preto Kristova cirkev nemohla byť v žiadnom čase nazývaná sektou.

Skutky apoštolov 24:5
Lebo najdúc tohoto človeka jako morovú nákazu a jako takého, ktorý robí vzbury medzi všetkými Židmi po celom svete a jako hlavného náčelníka známej sekty nazarejov,

Kristovu cirkev označili za sektu nie sám apoštol Pavol, ale rečník Tertullus (farizej).

Skutky apoštolov 24:14
Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch,

Tu hovorí apoštol Pavol "ktorú nazývajú sektou", čiže farizeji hovoria o Ježišovej cirkvi ako o sekte.

Skutky apoštolov 28:22
Ale uznávame za dobré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tejto sekte nám je známe, že sa jej všade protivia.

Tu rímsky židia označujú Ježišovu cirkev ako sektu.

...........................................................----------------------------------------------------------------------------------------------
Sektou boli nazvaní aj farizeji a saduceji :

Skutky apoštolov 5:17
Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta to sadúceov, a boli naplnení závisťou

Saduceji šírili nesprávne učenie - popierali zmrtvychstanie, a okrem 5 kníh Mojžišových neuznávali všetky ostatné knihy Starého Zákona. Vznikli v 4 storočí pred Kristom, oddeliac sa od hlavného prúdu Judaizmu, a súčasne ani ich zakladateľ nebol Božskej podstaty, ani nemal s Bohom nič spoločné - Saduceji odvodzujú svoj povod od velknaza Sadoka. Saduceji sa teda právom nazývali sektou, pretože splnaju obe podmienky.

Skutky apoštolov 15:5
Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizeov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia obrezovať, a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov.

Rovnako tak farizeji boli nazývaní sektári, pretože vznikli v 4 storočí pred Kristom, oddeliac sa od hlavného prúdu Judaizmu, a ich povod siaha od skupiny tzv. Chasidim, ktorá však nebola Božskej podstaty ( V danej skupiny sa nenachádzal ani Boh, ani Boží proroci). Farizeji teda splnaju obe podmienky pre sektu, a preto boli aj sektou nazývaný. Farizeji boli tiež nespravodliví, Ježiš sa o nich vyjadroval v negatívnom slova zmysle, a boli to Farizeji ktorí ukrižovali Ježiša.

Skutky apoštolov 26:5
ktorí ma znajú od prvopočiatku, keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty našeho náboženstva som žil ako farizeus.

Tu apoštol Pavol označuje svoje náboženstvo (farizejizmus) ako sektu.

..............................................................................................................--------------------------------------------------------------------------------
www.mojabiblia.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Vo všetkých hore uvedených veršoch, okrem jedného, sa nachádza slovo "sekta" aj v Ceskom Králickom preklade, ktorý je v Cesku najstarší, a považovaný za najpresnejší česky preklad.
......................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záver :

Sekty a sektári boli aj u židov aj u krestanov chápané vo velmi negatívnom zmysle. Zidia nazývali Kristovu cirkev sektou, a krestania používali výraz "sekta" tiež vo velmi negatívnom význame. Tí čo splnili predpoklady pre sektu (obidve podmienky) vždy boli v Písme označení za nespravodlivých - Saduceji, Farizeji. V Novom Zákone sú sekty jedným z hriechov, ktorí zabranuje stať sa dedičom Božieho Kráľovstva.

Protestanti ktorí tvrdia, že aj ked je ich cirkev "sektou" nevadí to, pretože aj Ježišova cirkev bola na začiatku "sektou" nemajú pravdu, ako som už aj argumenty pre to uviedol. Ba naopak, Písmo "sekty" odsudzuje, a taký ktorí budú členami sekty alebo jej tvorcami, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Sekty sú v protestantizme všetky protestantské denominácie, pretože splnaju obe podmienky - oddelili sa od hlavného krestanského prúdu - katolíckej cirkvi, a súčasne ich zakladatelia a takzvaní vodcovia, nemaju s Bohom nič spoločné (ich cirkev nezaložil Boh, ani Boží vyslanci - apoštoli) ale ich zakladatelia a vodcovia sú len obyčajní ľudia, ktorí si svojvolne na základe svojich vlastných ludských myšlienok rozhodli založiť danú "sektu".

CKB :
Skutky apoštolov 5:17
Tedy povstav nejvyšší kněz a všickni, kteříž byli s ním, (jenž byli saducejské sekty,) naplněni jsou závistí.
Skutky apoštolov 15:5
A že povstali někteří z sekty farizejské, kteříž byli uvěřili, pravíce, že musejí obřezováni býti, a potom aby jim bylo přikázáno zachovávati zákon Mojžíšův.
Skutky apoštolov 24:5
Nalezli jsme zajisté člověka tohoto nešlechetného, a vzbuzujícího různice mezi všemi Židy po všem světě, a vůdci té sekty nazaretské;
Skutky apoštolov 26:5
Měvše mne prve zdávna v dobré známosti, (kdyby chtěli svědectví vydati,) kterak vedle nejjistší sekty v našem náboženství byl jsem živ farizeus.
Skutky apoštolov 28:22
Ale žádámeť od tebe slyšeti, jak smyslíš; nebo víme o té sektě, že se jí všudy odpírá.
List Galaťanom 5:20
Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty,
2. Petrov list 2:1
Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí.


2.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 7. 2020, 00:58 avatar
otazka čo je vlastne sekta......žeby to nefalšovane krestanstvo v prvom storočí?....alebo štátne naboženstvo...ktore ma obrovsky vplýv aj v sučastnej politike......    .....


3.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 01:09 avatar
Význam slova sekta je zrejmý : je to denominacia ktorá sa oddelila od hlavného nabozenskeho prudu a jej zakladatelia sú len obyčajní ludia


4.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 7. 2020, 01:23 avatar
ano aj nazorejska sekta mala problem.....to boli uplne iní a novi zastancovia zmrtvýchvstaleho Ježisa.....   


5.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 01:29 avatar
Čítal si vôbec môj príspevok ? Jezisova cirkev sa sama nenazyvala sektou, to ju tak nazývali jej protivníci.


6.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 7. 2020, 07:53 avatar
chlape ty máš problém.....obhajuješ totižto štátnu sektu


11.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 15:21 avatar
6) Zisti si najprv aké charakteristiky musí daná cirkev splnať aby sa nazývala sektou.

To že sa stalo krestanstvo (katolícka cirkev) štátnym náboženstvom, natom naozaj nevidím nič zlého a nijako to z krestanstva nespravilo sektu. Ved aj judaizmus bol v Izraeli ako štátne náboženstvo, a nikto proti tomu nič nenamietal. Tým že sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvo, prestalo prenasledovanie, začal pribúdať počet veriacich, a krestania mali rovnaké privilegia ako ostatní, čo je na tomto protibiblické ?

Ked ty ale tak velmi vadí že je krestanstvo štátnym náboženstvom, prečo sa potom neodstahuješ niekam do Azie, kde krestanstvo štátnym náboženstvom nie je ?


21.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 7. 2020, 17:56 avatar
Na Slovensku su kresťanske zbory....stači do nich chodiť. RKC je sekta štatom podporovaná......Papež si dava hovoriť svatý Otec....ved to je chore, chore, všetko špatne.....


36.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 18:33 avatar
tie krestanske zbory su sektami, na tom nič nezmeníš, nemaju apoštolsku postupnosť, ale boli založené obyčajnými ľudmi z ulice, a odtrhli sa od hlavného náboženského prúdu, a teda sa právom nazývaju sektou, a sekty sú v Písme odsudzované. Dokedy to chceš zatajovať ?

RKC nie je sekta, naštuduj si čo musí splnať cirkev aby bola sektou. RKC má apoštolskú postupnosť, a neodtrhla sa od náboženského prúdu, ako to spravili protestantské cirkvi a teda nie je sektou.


91.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 7. 2020, 22:23 avatar
Čo je hlavný naboženský prud?...no nasledovanie krista....stať sa učennikom.....a to sa deje v kresťanských zboroch. RKC je spatna už od sameho pociatku...ked Konštantín zlegalizoval krestanstvo, zo zaciatku to vypadalo, žr to naozaj myslí dobre, verím, že mnohí dovtedy prenasledovaní kresťania boli aj možno radi...Nezačalo sa to ale kaziť hned ale postupne rokmi....a ludia si ani neuvedomovali, že po čase nabrala RKC veliku politicku moc.....
mimochodom Konštantin uctieval slnko...jemu bolo krestanstvo v podstate ukradnuté.....on spojil pohanstvo s naboženstvom.
Kostoly dal stavat tak, aby slnko svietilo priamo na kňaza....
Zacali sa vymyslat rozne sviatky a stalo sa to tradiciou...vieš vobec o tom ze aj sromcek na Vianoce je pohanský symbol?.....
Skutocne krestanstvo, ktore bolo prenasledovane si vlastne podmanil satan......aby ho najprv zlegalizoval(potial je to ok( ale postupne za niekolko storoči krestanstvo uplne stratilo svoj charakter.....Ja verím, že aj v tých casoch po niekolko storoci co RKC doslova zvalcovala krestanstvo, boli po domoch tajne skupinky....a uctievali Boha v duchu a pravde.....
Nakoniec sa to prevalilo za Luthera.....ktorý zistil, že v pisme RKC hapruje...ale namiesto toho aby ho pocuvla....tak sa zatvrdila este viac....Vtedajsi knazi boli doslova mocipani.....a nedali si povedať......Upalovali ludí....daco šialene.
A tak je spravne, že ludia od nich odchadzaju....pretože oni nejdu za nejakou pochybnou denominaciou ale za Kristom....Ty si ostan v tej svojej apostolskej postupnosti.....presvedciš sa sam.....ale bude neskoro.....
Súhlasí Bijoux


7.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 14:40 avatar
No, prvá Cirkev sa nemodlila k Márii, napr. .. A to už bolo po Božom zmŕtvychvstaní. .. Práve naopak, všetka česť a sláva bola daná Ježišovi a nikdy žiadna modlitba v Písme ani v SZ a ani NZ nebola vedená k človeku živému, či mŕtvemu. .. Iba Boh má moc vypočuť modlitbu, veď to vie každý.


9.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 15:14 avatar
Odbiehaš od témy, tému je to o sektách, a nie či sa prvá Cirkev modlila alebo nemodlila k Márii. Takže bol by som rád kebyže sa vyjadríš priamo k téme "sekty".


8.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 14:42 avatar
Mňa by zaujímalo, Tomáš, že ako ty stojíš pred Bohom, Kristom. Keby si dnes umrel, kde budeš? .. Na koho sa spoliehaš? ...

Nechcem moc hovoriť o iných veciach, čo vidím inakšie, lebo to by mohlo byť donekonečna a to Boh nechce, aby sme sa dohadovali.


10.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 15:17 avatar
Spolieham sa na Boha že to tak zariadil aby tu na Zemi bol niekto kto sa o nás krestanov postará a bude nás pásť na ceste k večnému životu v nebi.

Každopádne však toto žiadna odtrhnutá skupina s ľudskými zakladatelmi nedokáže. Dokedy to chceš popierať ? Písmo hovorí jasne, sekty zavrhuje. Aký má teda význam zostávať v "krestanskej" sekte ?


12.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 15:58 avatar
Ty mi povedz, že čo podľa Teba myslí pod slovom sekta Písmo, či je to v Biblii vysvetlené, ja tuším, že yo tam jednoznačne nie je vysvetlené.


41.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 19:50 avatar
12) Poznáš predsa význam slova sekta, či nie ? Je to malá skupina ľudí, ktorá sa oddelila od hlavného náboženskeho prúdu, a ich zakladatel je len obyčajný človek.


13.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 16:01 avatar
Na to by si sa nemal "spoliehať", to by malo byť pre každého úplne jasným poznaním


14.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 16:06 avatar
No jo, era má pravdu, on to myslí v dobrom. .. V Písme je, že máme skúmať Písma, či stojíme v dobrom a že máme rozlišovať duchov a neodpadávať od pravého evanjelia. Lebo keby vám aj anjel z neba zvestoval iné evanjelium nech je prekliaty. A iné evanjelium znie napríklad takto: Iba Kristus Ti na spasenie nestačí, ty musíš s?m niečo dodať. ...


15.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 16:07 avatar
To je sekta, neverí v dokonalého Spasiteľa, plus napr. v Jeho božstvo.


16.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 16:18 avatar
Zuzka - ale na druhej strane, môj príspevok nie je úplne košér, lebo som si predtým neprečítal, že on vlastne reaguje na teba, na tvoje "na koho sa spoliehaš"  


17.
označiť príspevok

Vaše Blahorodie
   10. 7. 2020, 17:48 avatar
Ak nie je koser, tak budete vylucení zo židovskej komunity.
Súhlasí -era-


18.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 17:49 avatar
Múdro oni hovoria.
Súhlasí Vaše Blahorodie


19.
označiť príspevok

Vaše Blahorodie
   10. 7. 2020, 17:51 avatar
Dobry den pan era, ako to tu zije?


20.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 17:54 avatar
Nuž, takto Vaše Blahorodie: Rovnako, ako pri ich poslednej návšteve. Nič sa nezmenilo. Svorne si tu nažívame v občasných hádkach, sporoch, súhlasoch aj provokáciách.

Radosť žiť na DF!

Súhlasí Vaše Blahorodie


22.
označiť príspevok

Vaše Blahorodie
   10. 7. 2020, 17:58 avatar
Tak ja idem, ked nic noveho nemate.
Nikto nechce o zatvarani hranice pisat, iba kotlebu riesite.
Ale ked budete na kopy mriet z mojho varovania si srandu robit potom si spominajte a smejte sa tu vsetci.


25.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 18:03 avatar
bububu.
Súhlasí -era-


32.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 18:17 avatar
25. moja nebud drzá, pandémia ešte neskončila .


35.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 18:32 avatar
A možno už ani nikdy neskončí, kto vie


27.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 18:04 avatar
Nech sa im darí. Nie, hranice nezatvoríme. Sme prívržencami slobodného sveta, nie izolacionisti


33.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 18:19 avatar
27. -era- snád zdravie a zivot moze byt chvílu na prvom mieste   vycestovat - pricestovat mozeš aj tak, kazdy , len musí mat neg testom na covid19.  


34.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 18:31 avatar
Môže, ale nemusí. Sloboda a láska je nadovšetko


89.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 22:18 avatar
34. zlatko neboj sa , sme odsúdeni na slobodu .
ale tvoja sloboda sa končí kde sa začína sloboda iného . pretoze neexistuje sloboda bez zodpovednosti [ to je ten znamy efekt spätnej väzby a reakcie] stupen slobody závisí od mnohych faktorov, a jednym z nich je právo a povinnost. ale ludia vzdy snívali ze sa stanú malymi Bohmi, oslobodení od nepríjemnych zodpovedností  


90.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 22:23 avatar
89. v podstate ani biblicky Boh nie je 100% slobodny. je viazany na svoje slovo . ani biblicky Boh nemoze robit svojvolné rozhodnutia . čo by si ty chcel  


92.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 22:27 avatar
pchá, materialistické predstavy
Nie, moja sloboda nikde nekončí, pokiaľ sa jej ja sám nevzdám


93.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 22:30 avatar
92. echt? končí uz len pri tvojich fyzickych moznostiach, ty sloboda  


94.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 22:33 avatar
dokonca nie vzdy si mozeš vybrat krajinu/ pol. systém kde by si slobodne zil, z takej korey by ta kim vykopol  


110.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   11. 7. 2020, 00:29 avatar
Jaj to o kovide hovoriiil...


23.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 17:59 avatar
uha, takže ty v Krista neveríš. ..


24.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 18:02 avatar
Ja neverím nikomu a ničomu, iba sebe


26.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 18:04 avatar
ta to je bieda,cTi poviem. .. Nie vždy sme shopní. Raz naša sila stárne


29.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 18:06 avatar
26. Nie, nie je to bieda, ak veci usporiadaš na ich správne miesta


28.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 18:05 avatar
ja som si prešla chorobou, a Ti poviem, že veriť v seba je tá najväčšia absurdita.


30.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 18:06 avatar
Asi predsa len píšeme o dvoch rôznych veciach


40.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:50 avatar
  tak o čom píšeš. .. či ani nevieš.


44.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 19:52 avatar
Ja viem veľmi dobre, čo píšem.
Ty píšeš "veriť V (koho, čo)"
Ja píšem: "veriť (komu, čomu)"45.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:54 avatar
komu čomu od koho prečo... Keď nechceš o tom písať, nmusíš. ..  


42.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:51 avatar
Ja viem, že sa to tak hovorí, že ja verím iba v seba. ... nooo, ale na plnohodnotný život potrebuješ aj iných. .. Preto sme tu, nie?  


46.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 19:55 avatar
Potrebuješ niekoho zvonku, aby ťa niesol životom?


47.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:58 avatar
z ľudí nie, ale Boha potrebujem či ki je dobre alebo zle. to je jedno...


48.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:00 avatar
Toho potrebujeme všetci, a aj všetci Ho dostávame.

Ide iba o to, čo si kto pod tým "Bohom" konkrétne predstavuje.


49.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:01 avatar
Ja si nič nepredstavujem už


54.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 20:09 avatar
Predstavovať si Boha, to je chaos. ..

Ale inak niekedy sa stane, že potrebuješ, aby Ťa iný poniesol, napríklad, keď moja kamarátka sa rozvádzala čo ju manžel podvádzal, tak viem že veľa komunikovala tak s dvoma ľuďmi. ..


55.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:12 avatar
Preto si nepredstavujem


57.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:17 avatar
nemal som na mysli si priamo predstavovať Boha, ale že čo z každodenného života si človek predstavuje, že to je božie pôsobenie. To je to, čo mám na mysli. Človek sa ráno zobudí, ide do práce, pracuje, rieši, ide na obed, z obeda, cestuje domov, venuje sa rodine a medzitým mu stále behajú hlavou myšlienky, stretá všelijakých ľudí, prechádza mnohými okolnosťami .... a že čo si tak ten človek predstavuje, že čo z toho je v jeho živote Boh a do akej miery a v akej forme.
Asi tak
Súhlasí Zuzka8


58.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:20 avatar
Ahaaa. Ale aj tak si nepredstavujeme že co je Boh.ani kto je boh


59.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:21 avatar
Ale žijeme v tom vo svojich predstavách, takže tá moja formulácia je ok.
Súhlasí djjaro


60.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:22 avatar
Ale svetsky sa to tak hovori ze kto je ti bohom...


61.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:23 avatar
Bohom moze byt potom cokolvek pre cloveka
Popri predstavach


62.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:29 avatar
61. Samozrejme, že to môže byť čokoľvek - ale jednotliví ľudia zvýrazňujú iba nejaké konkrétne udalosti či zážitky. A všetko ostatné asi (?) nepovažujú za Boha.

Či?


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:33 avatar
Nikto nevie či tie zážitky sú naozaj alebo sú to nejaké proroctvá o sebe ktore sa plnia na nás samých tak to vnímam niekedy ja ale
Hold = Debil... vieš debilne myslenie


96.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 23:09 avatar
62. hej. verit v existenciu Boha nie je to isté ako verit v Boha  


97.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 23:14 avatar
Hovorí ryba žijúca v oceáne rybe: Vraj existuje oceán

To je možné ale ja som ho nikdy nevidela


98.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 23:18 avatar
97. tak si pozri čo je hubble teleskop . ( ked uz nerozumieš o čom píšem)


99.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 23:20 avatar
Čo má hubble teleskop s vtipom o nechápavej rybe?


100.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 23:28 avatar
99. omg ,no ze my uz mozme pozorovat [ oceán] vesmír . a stále nechápem čo mápoločné s mojou reakciou


101.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 23:29 avatar
Že človek, ktorý neverí v existenciu Boha je ako tá ryba


102.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 23:31 avatar
101. čo to má spoločne s mojou reakciou?


103.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 23:32 avatar
To pochopíš, keď sa staneš voľnomyšlienkárkou


104.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 23:43 avatar
103. aha, povedz o čom píšem v mojom príspevku


105.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 23:43 avatar
To musíš ty vedieť najlepšie


106.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 23:46 avatar
105. no ja to viem, ale či tvoje IQ dostačuje


107.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   10. 7. 2020, 23:48 avatar
Určite nie
Súhlasí Bijoux


70.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 20:41 avatar
Prišiel tu synovec, tak som musela byť s ním.   ..

Tú poslednú vetu myslíš tak, že čo zo života robí podľa Boha alebo pre Boha?


74.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:44 avatar
V princípe moja "otázka" spočíva v tom: Čo to konkrétne v bežnom živote znamená: "Boha potrebujem či mi je dobre alebo zle".


63.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:32 avatar
54 Zuzka - a tých dvoch ľudí kamarátka považovala za zoslaných Bohom? Alebo ty si ich za také niečo považovala?


31.
označiť príspevok

0svietený muž
   10. 7. 2020, 18:13 avatar
Viera v seba a vo vlastne sily je podmienkou uspechu a uspesnosti. Veru tak, tetka Zuzula. :-))
Súhlasí Bijoux


39.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:49 avatar
Jak zdravé sebavedomie máme mať, ale veriť iba v seba je bláznivé, .. ao hovorím, môže prisť chronická choroba alebo čas pred smrťou, a na čo je člveku viera v seba v taký čas.


51.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:02 avatar
31 tajomstvom úspechu je pripravenost


37.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 19:38 avatar
28. z8 hej verit v medicínu, vedu . v sedemnástich som prekonala rakovinu , a nespoliehala som sa na ziadneho Boha ani krista . jediné čo ma pohánalo ze som chcela velmi zit   ziadna nadprirodzená entita ani nábozenská filozofia to nebola . túto zivotnú lekciu som zvládla úplne sama . ziadna viera v Boha , ale v seba . ja sama som niesla moje bremeno aj neistotu .a preto som slobodná a silná osobnost  


38.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:47 avatar
O tej sile by som pomlčala. Nie vždy sa musí nazývať silou iba to keď niečo prekonáš. .. Sila je aj o niečom inom. ..


43.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 19:52 avatar
ale som rada, že si sa vyliečila. .. fakt. .. 
Súhlasí djjaro


88.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 21:59 avatar
43. niekto tam hore ma má rád  


56.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 20:15 avatar
14)

"A iné evanjelium znie napríklad takto: Iba Kristus Ti na spasenie nestačí, ty musíš s?m niečo dodať. ..."

Pokial neplníš Ježišove príkazy, k čomu ti je viera v Ježiša ?

Evanjelium podľa Matúša 7:21
Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Ak si vyberáš z Písma len tomu čomu sa ty sama rozhodneš veriť, a ostatné jeho časti ignoruješ, potom neplníš Božiu volu.

"V Písme je, že máme skúmať Písma, či stojíme v dobrom a že máme rozlišovať duchov a neodpadávať od pravého evanjelia."

Asi myslíš tieto verše :

List Efezanom 5:10
Skúmajte, čo sa páči Pánovi,
1. list Sonúnčanom 5:21
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
1. Jánov list 4:1
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Vieš o tom že aj katolíci mimo cirkevných predstavených skúmajú Písma a rozoznávaju falošných prorokov ? No robia to na základe štúdia katechismu, a ten kto sa naučí katechismus, vie skúmať Písmo a rozoznávať falošných prorokov.

V Písme sa píše totiž jasne, a totiž že aj obyčajný veriaci možu skúmať Písmo, no na základe toho čo sa naučia od svojich biskupov (katechismus). Biskupi sú totiž v Písme tí čo su označení za pastierov stáda, oni dostali moc karhať, vyučovať, a chrániť stádo pred falošnými učitelmi. Tým že ťa biskupi naučia katechismus, ty sám budeš vybavení natolko, že aj ty sám budeš vedieť skúmať Písma a roroznávať falošných prorokov.


50.
označiť príspevok

havran
   10. 7. 2020, 20:02 avatar
Kedy Biblia sekty neodsudzovala? Inkvizícia popravovala sektárov , takže, dnes je to miernejšie. Zato iné náboženstvá to robia doddnes.
Súhlasí djjaro


52.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:06 avatar
Ale musíme uznať že prvý pápež rkc bol Doň Pietro takže dačo na tom bude


53.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:08 avatar
A rkc je ozaj Cirkev ježišova lebo dal kľúče Pietrovi


72.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 20:43 avatar
...ale nedaaal.


84.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   10. 7. 2020, 21:24 avatar
72) Akože sorry, ale o tom či Ježiš dal Petrovi kľúče, alebo nedal, rozhoduješ ty, ktorá si počula Bibliu od kamošky ?


85.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 21:31 avatar
84.akože sorry ako by nebolo jedno kto od koho počul o biblii


95.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 22:44 avatar
84. ešteze ty si fundovany odborník a vyštudovany teológ   len dávaj bacha aby si si nepresilil zápästie ty expert na bibliu

 


86.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 21:35 avatar
72.tak dal či nedal?


108.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   11. 7. 2020, 00:19 avatar
Jaj, to akože Pieter je Peter? DjJaro.     ty ho tak voláš?


109.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 7. 2020, 00:20 avatar
A Satana volá Stano


65.
označiť príspevok

Osvietený muž
   10. 7. 2020, 20:37 avatar
Koľko je tých kľučov ?


66.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:38 avatar
Kľúčov je vela podľa mňa
Ale tento je pravý počkaj kustik


71.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 20:42 avatar
kuštik.     .. milé... 


75.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 20:47 avatar
...po rusky "čuť-čuť"

(som zvedavý, či tento odkaz bude fungovať tak, ako si predstavujem:
translate.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


76.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 20:56 avatar
chuť-chuť, tam je. .. a azbuka. .. 
Súhlasí -era-


77.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 20:57 avatar
ale vyslovujú to čuc čuc. ..  


78.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 7. 2020, 21:00 avatar
Hej, to majú takú divnú výslovnosť písmena "Ť".


79.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 21:09 avatar
Ty si sa učil v škole ešte ruštinu? ...


80.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 21:18 avatar
Poznala som takého fajn Rusa.. .  mi hovoril, že srdco mee...   Teraz ho už nevydávam. ..


82.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 21:21 avatar
Možno išiel hladat iné srdce


87.
označiť príspevok

Bijoux žena
   10. 7. 2020, 21:56 avatar
75. to je ukrajinsky vyraz  


67.
označiť príspevok

Osvietený muž
   10. 7. 2020, 20:39 avatar
dozických ?


68.
označiť príspevok

Osvietený muž
   10. 7. 2020, 20:40 avatar
Lebo sú aj francúzke
Súhlasí djjaro


69.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 20:41 avatar
Neviem najst


73.
označiť príspevok

Osvietený muž
   10. 7. 2020, 20:43 avatar
djjaro toto mám aj ja   
Súhlasí djjaro


81.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 7. 2020, 21:19 avatar
asi aj zaspal zatiaľ...   


83.
označiť príspevok

djjaro muž
   10. 7. 2020, 21:22 avatar
Uvidím čo sa mi dnes prisní
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 23:19,  No dobre, ale čo ak predsa len ???? Že by bol ježiš taký humorista, že by nás chcel krmiť...
včera, 23:17,  Sú samozrejme výnimky.*19
včera, 23:14,  mňa i tak nemáš rád, ja som kresťanka.
včera, 23:08,  Sťažujem sa vám ľuďom.
včera, 23:00,  Pravda alebo lož? Nuž konečne to niekto povedal na plnú hubu... Lipšic bol tajným...
včera, 22:58,  tak sa posťažuj na lumpárni. .. =)
včera, 22:55,  Je mi z toho na blití. Z ľudí.
včera, 22:53,  Uver, lebo. Miluj, lebo. Odmena večný život. Taký človek žije v pretvárke. Verí lebo sa...
včera, 22:51,  To je jedno, jemto žiadosť v srdci. .. *04
včera, 22:50,  Na okraj jedného trestného stíhania za popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov...
včera, 22:48,  Je rozdiel niekym byť a stať sa niekým, lebo si to niekde čítal, lebo ti to niekto povedal....
včera, 22:45,  Myslel som oplátku.*21 Podľa rkc samozrejme telo Ježiša.*21
včera, 22:34,  Budeš milovať namiesto miluješ. Uctievaš namiesto plnej lásky. V chrámech jen svádi to k...
včera, 22:34,  (21) T-e-ó-m-a, vo svojej reakcii (10) píšeš: "Dovtedy by si oplátku prijímať...
včera, 22:32,  To je pekné. Veľa ľudí píše ako necíti. Píšu ako ovce aby sa zapáčili. Či ľuďom,...
včera, 22:31,  Ja inak, ako cítim, nepíšem. :-)
včera, 22:31,  Píš ako počuješ, píš ako cítiš.*21
včera, 22:29,  Tka, asi si to pôjdeš vybaviť s tým kňazom, alebo s iným kňazom, ak Ti to bude...
včera, 22:28,  Ono to ohromne vystrelilo, že to tak mohlo aj vyznieť, som si toho vedomá. ;-)
včera, 22:27,  Ja že zapičovať.*21
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Našťastie neexistuje vôbec žiaden dôvod, prečo by sme mali byť všetci rovnakí.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(247 445 bytes in 0,231 seconds)